Na studiach MBA poszukuję możliwości spojrzenia na firmę z wielu kątów, połączenia wiedzy akademickiej i praktycznych przykładów, które można skonfrontować z dotychczasową wizją zawodową. Dodatkowo, inspirująca jest wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami studiów. Dużą wagę przywiązuję do „samopotwierdzenia” Utwierdzenia się w przekonaniu, że działania i decyzje, które podejmuje dla firmy i pracowników są właściwe. Oraz, co niemniej ważne, że poszerzanie horyzontów i samorozwój  to podstawa, bo jeżeli czujemy potrzebę rozwoju to znaczy, że mamy w sobie pokorę i dążenie do bycia lepszymi.Wybrałam MBA na WSB, bo w Toruniu mieszkam i pracuję, w dodatku wiem,  że to dobra uczelnia, zajmuje niezłe miejsca w rankingach.

 

Aleksandra Manewicz
Słuchaczka programu MBA w WSB w Toruniu

Studia MBA w Toruniu

Nasz program otrzymał KLASĘ PROFESJONALNĄ w ratingu programów MBA - SEM Forum 2020

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Miło nam poinformować, że Centrum Wsparcia Biznesu w ramach projektu "Made in Toruń",  przyznało zgłoszonemu przez nas programowi MBA znak jakości "MADE IN TORUŃ".

Studia Master of Business Administration powstały na bazie doświadczenia Wydziału w Bydgoszczy.
Nasz program MBA znalazł się w dziesiątce najciekawszych w kraju wg rankingu "Home & Market" 2016. 

Partnerski

 • optymalne terminy i czas zjazdów uwzględniające konieczność pogodzenia obowiązków biznesowych i prywatnych
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 • partnerzy biznesowi programu: ING Bank Śląski, Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA,
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami i wykładowcami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 • komfortowe warunki zajęć.

Profesjonalny

 • gwarancja jakości poprzez współpracę z Franklin University
 • system zapewniania jakości, na który składają się:
  • benchmarking MBA Franklin University oraz MBA w grupie WSB
  • benchmarking programów MBA w Polsce
  • konsultacje z Profesorami WSB i z partnerami biznesowymi
  • konsultacje i akceptacja projektu przez Franklin University
  • akceptacja przez Radę Programową
  • zatwierdzenie przez Radę Wydziału
  • system formalnej dokumentacji programu
  • koordynacja pomiędzy wykładowcami
  • dedykowana osoba monitorująca 100% zajęć
  • ankiety słuchaczy
  • informacje zwrotne -> działania udoskonalające
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • program w dziesiątce najciekawszych w Polsce wg rankingu "Home & Market" 2016
 • uczelnia jest członkiem Grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi ponad 25-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie
 • wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni fakultatywne i tłumaczone na język polski.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi
 • modułowy system nauczania
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 h na dobę dzięki Extranetowi
 • dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie Moodle
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym.

Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa. Od 20 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. W 2007 r. uruchomiony został Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu.


 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok