Dla mnie studia MBA to miejsce, gdzie mogę całą swoją wiedzę i doświadczenie wystawić do intelektualnej „walki”, a następnie, zainspirowany przez wykładowców i kolegów z roku, eksplorować nowe obszary wiedzy, poznawać inne praktyki zarządcze, odświeżać i porządkować posiadane doświadczenie i przede wszystkim zadawać pytanie „A jak to bym zrobił w mojej firmie?” Dodatkowo dzięki dopasowanej przez WSB organizacji studiów oraz wizyt studyjnych, łatwo godzę pracę z nauką i korzystam z dodatkowych możliwości spotkania ciekawych ludzi, takich jak wykładowcy z Franklin Unversity, czy prof. Jerzy Hausner. To potwierdza, że wybór tej uczelni był wyborem właściwym.

Robert Woliński
Słuchacz programu MBA w Toruniu

Studia MBA w Toruniu

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia Master of Business Administration powstały na bazie doświadczenia Wydziału w Bydgoszczy.
Nasz program MBA znalazł się w dziesiątce najciekawszych w kraju wg rankingu "Home & Market" 2016. 


I edycja programu rozpoczęła się w październiku 2014 r. 

Funkcjonowanie programu MBA opiera się na 3 filarach:

Partnerski

 •  optymalne terminy i czas zjazdów uwzględniające konieczność pogodzenia obowiązków biznesowych i prywatnych
 •  opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 •  program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 •  partnerzy biznesowi programu: ING Bank Śląski, Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA,
 •  partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami i wykładowcami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 •  komfortowe warunki odbywania zajęć.

Profesjonalny

 • gwarancja jakości poprzez współpracę z Franklin University
 • system zapewniania jakości, na który składają się:
  • benchmarking MBA Franklin University oraz MBA w grupie WSB
  • benchmarking programów MBA w Polsce
  • konsultacje z Profesorami WSB i z partnerami biznesowymi
  • konsultacje i akceptacja projektu przez Franklin University
  • akceptacja przez Radę Programową
  • zatwierdzenie przez Radę Wydziału
  • system formalnej dokumentacji programu
  • koordynacja pomiędzy wykładowcami
  • dedykowana osoba monitorująca 100% zajęć
  • ankiety słuchaczy
  • informacje zwrotne -> działania udoskonalające
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • program w dziesiątce najciekawszych w Polsce wg rankingu "Home & Market" 2016
 • uczelnia jest członkiem Grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 24-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie
 • wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni fakultatywne i tłumaczone na język polski.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi
 • modułowy system nauczania
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 h na dobę dzięki Extranetowi
 • dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie Moodle
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym.

Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia biznesowa. Od 19 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. W 2007 r. uruchomiony został Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu.


 

 

WSB Toruń MBA