Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem. Osoby, które posiadają dyplom ukończenia tych studiów, mogą liczyć na lepsze stanowiska oraz wyższe wynagrodzenie. Studia te są kluczem do rozwoju kariery, pomagają w realizacji założonych celów, spełnianiu marzeń i rozwoju zainteresowań, poszerzają horyzonty, uzupełniają wiedzę, doskonalą umiejętności. Oprócz tego są nieocenionym źródłem nowych kontaktów biznesowych i towarzyskich.

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Co dajemy naszym słuchaczom? 

 • kompleksową wiedzę dotyczącą różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem
 • umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania
 • możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże
 • okazję do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów
 • motywację do dalszego samodzielnego rozwoju
 • prestiżowy dyplom wystawiony lub sygnowany przez zagraniczną uczelnię
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wyższą Szkołę Bankową.


Dla kogo przygotowaliśmy nasze studia?
Programy MBA są przeznaczone dla osób z kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz właścicieli firm, którzy:

 • mają zamiar zdobyć wykształcenie kierunkowe konieczne do dalszego rozwoju i świadomego kierowania ścieżką kariery
 • chcą potwierdzić swoje kwalifikacje
 • planują poszerzenie zakresu działalności firmy i pragną wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi
 • awansowali i mają w planach rozwój umiejętności menedżerskich oraz przygotowanie do rozwiązywania problemów, jakie czekają na nich w nowych sytuacjach biznesowych
 • perspektywą awansu lub zmiany stanowiska pracy zmotywowani są do poszerzania wiedzy z różnych obszarów zarządzania organizacją.

Kandydaci na studia MBA muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
W przypadku studiów Executive MBA oraz Franklin University MBA są to:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym
 • zaliczony egzamin językowy.

Natomiast w przypadku studiów MBA:

 • wykształcenie wyższe lub licencjat
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego.

Wyższe Szkoły Bankowe to lider programów MBA w Polsce*. Jakość kształcenia zapewnia 20 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z 2 krajów oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie słuchaczy i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2018 r. Badań Atrybutów Marki 9 na 10 absolwentów Wyższych Szkół Bankowych poleciło innej osobie studia w WSB.
*lider w ujęciu ilościowym

Studia MBA WSB to

20 lat doświadczenia / 13 programów / 8 miast / 1 najlepszy wybór!

Check offer