W Wyższych Szkołach Bankowych umożliwiamy naszym studentom i słuchaczom poszerzanie kompetencji biznesowych, niezbędnych w rozwoju kariery. Stawiamy przede wszystkim na przekazywanie aktualnej i przydatnej wiedzy, przejrzystą organizację studiów oraz sprawną obsługę zajęć. 

 • Ofertę naszych studiów tworzymy na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców.
 • Programy studiów przygotowujemy po konsultacjach z praktykami biznesu, pozyskujemy biznesowych partnerów kierunków i specjalności oraz systematycznie moniturujemy losy zawodowe absolwentów
 • Zajęcia prowadzą praktycy: przedstawiciele firm, trenerzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. 
 • Wykorzystujemy interaktywne formy zajęć: case studies, symulacje, warsztaty nastawione na zdobywanie wiedzy praktycznej

 • Plany zajęć przygotowujemy tak, by maksymalnie ułatwić słuchaczom łączenie pracy zawodowej i nauki.
 • Dostosowujemy godziny pracy działów administracyjnych (dziekanatów, biblioteki, Działu Obsługi Finansowej, Biura Karier) do potrzeb studentów.
 • Udostępniamy słuchaczom bogate zbiory biblioteczne (dostęp do ponad 100 000 książek specjalistycznych oraz czasopism dostosowanych tematycznie do wymagań rynkowych).
 • Gwarantujemy przyjazną i życzliwą obsługę słuchaczy, ukierunkowaną na rozwiązywanie ich problemów.
 • Jesteśmy uczelnią bez barier (udogodnienia dla niepełnosprawnych).
 • Proponujemy elastyczny system opłat za studia (płatność ratalna).

 • Każdy student ma dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych: elektronicznego indeksu, Wi-Fi w budynkach uczelni i kiosków internetowych.
 • Dzięki Extranetowi i Moodle umożliwiamy szybki i łatwy dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

Badanie opinii studentów

Studenci i słuchacze Wyższych Szkół Bankowych każdego roku oceniają uczelnię, biorąc udział w badaniu ankietowym. Dzięki temu możemy regularnie monitorować poziom satysfakcji i udoskonalać poszczególne obszary współpracy na linii student–uczelnia.

Obszary współpracy z Wyższą Szkołą Bankową najlepiej oceniane przez słuchaczy studiów MBA w 2019 roku:

 

Wyższe Szkoły Bankowe to lider programów MBA w Polsce*. Jakość kształcenia zapewnia 20 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z 2 krajów oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie słuchaczy i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2020 r. Badań Atrybutów Marki 98,6% absolwentów Wyższych Szkół Bankowych poleciło innej osobie studia w WSB.
*lider w ujęciu ilościowym

Studia MBA WSB to

20 lat doświadczenia / 13 programów / 8 miast / 1 najlepszy wybór!

Check offer