Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Toruniu

Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
absolwentka studiów MBA w WSB w Toruniu

O sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia w ramach programu Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu prowadzą m.in:  

prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie. Autor bądź współautor ponad 130 publikacji. Odbył kilka staży zagranicznych (na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich). Uczestnicy spotykają się z nim na zajęciach z zarządzania strategicznego.  

Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., wiceprezes zarządu Eltel Networks S.A., wiceprezes zarządu K-TEL S.A., absolwent studiów MBA. Prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej. 

Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem. Twórca Instytutu Skutecznego Działania. Wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w. Koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej. Twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”.  

Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach ICC, trener. Członek Business Centre Club, zdobywca nagrody Medal Europejski i Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych. Prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe.  

Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych. Specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach. Prowadzi zajęcia z zarządzania projektami.  

Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej. Jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć. Autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego.  

Jolanta Tkaczyk – doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów magisterskich: zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz studiów podyplomowych: zarządzanie marketingowe. Trenerka i specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, badań marketingowych, analiz rynkowych, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Współpracuje z INE PAN, SGH i Viamoda. Autorka internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu rynkologia.pl oraz komunikacjanieformalna.pl.   

Marlena Adamska – trenerka i konsultantka biznesu, ekspertka w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Współtwórczyni szeregu projektów z obszaru doradztwa personalnego, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością ISO 9001, Certyfikat Międzynarodowy Trenera Biznesu ACI, certyfikat niezależnego konsultanta Extendend DISC oraz Certyfikat Green Belt. Na co dzień koordynuje pracę zespołu consultingowo-informatycznego w zakresie rozwiązań informatycznych dla HR), wykorzystując metodykę SCRUM.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration