Dla mnie studia MBA to kolejny krok w zdobywaniu wiedzy, której potrzebuję każdego dnia w pracy. Ważne są dla mnie nowe i szerokie kompetencje, a także doświadczenia innych, by kierować swoją karierą w sposób mądry. Wiele ciekawych osób, także menedżerów polecało mi te studia, nie wahałem się więc wybierając uczelnię. Przede wszystkim oczekuję na studiach wymiany doświadczeń i poznania ciekawych ludzi pracujących w różnych branżach. Chętnie poznam zakres problemów, jakie inni słuchacze muszą rozwiązywać w życiu zawodowym. Ich doświadczenia i rozwiązania, jakich się podejmują są bezpośrednią nauką dla mnie. Networking to bardzo istotny czynnik dzisiejszych realiów biznesowych, stąd ta wspólna praca jest dla mnie bezcenna. Mam już doświadczenia z WSB, to nie są moje pierwsze studia na tej uczelni. Cenię sobie to, że zajęcia prowadzą praktycy, ludzie z autentycznymi doświadczeniami w interesujących mnie dziedzinach, często prowadzący własne, lokalne biznesy. Narzędzia, których używają wykładowcy mogę użyć w swoim życiu zawodowym i zweryfikować ich skuteczność niemal od ręki.

Michał Promiński
Słuchacz programu MBA w Toruniu

Program Master of Business Administration to prestiżowe studia dla profesjonalistów, którzy chcą stale rozwijać swoje kompetencje zarządcze i umiejętności związane z prowadzeniem działalności w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy programu to osoby zajmujące stanowiska menedżerskie.

Słuchacze programów MBA realizowanych w Wyższych Szkołach Bankowych:

  • mają doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. w zarządzania, finansach, marketingu, logistyce, zarządzaniu kadrami lub prawie,
  • pracują zarówno w dużych koncernach, jak i prowadzą własną działalność gospodarczą,
  • wyróżnia ich wysoka motywacja, ambicja oraz wytrwałość w osiąganiu postawionych sobie celów
  • są nastawieni na sukces zawodowy i rozwój własnej osobowości.