Program Master of Business Administration to prestiżowe studia dla profesjonalistów, którzy chcą stale rozwijać swoje kompetencje zarządcze i umiejętności związane z prowadzeniem działalności w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy programu to osoby zajmujące stanowiska menedżerskie.

Uczestnicy programów MBA realizowanych w Wyższych Szkołach Bankowych:

  • mają doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. w zarządzania, finansach, marketingu, logistyce, zarządzaniu kadrami lub prawie,
  • pracują zarówno w dużych koncernach, jak i prowadzą własną działalność gospodarczą,
  • wyróżnia ich wysoka motywacja, ambicja oraz wytrwałość w osiąganiu postawionych sobie celów
  • są nastawieni na sukces zawodowy i rozwój własnej osobowości.

Klub Absolwentów i Studentów MBA 

został założony w 2019 roku z inicjatywy absolwentów studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Klub organizuje spotkania cykliczne podczas których odbywają się prelekcje i warsztaty merytoryczne umożliwiające rozwijanie kompetencji zawodowych oraz networking w trakcie którego jest możliwość wymiany doświadczeń i integracji członków klubu.
My MBA nawiązało i utrzymuje kontakty, oraz regularnie współpracuje z innymi stowarzyszeniami MBA oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration