• Gdańsk
 • Poznań
 • Wrocław

Klub MBA Gdańsk

Klub MBA to inicjatywa słuchaczy i absolwentów studiów Master of Business Administration, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich, organizacja spotkań, a także aktywne promowanie słuchaczy i absolwentów.

Klub MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to m.in.: 

 •  szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 •  rozwój kariery zawodowej
 •  wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 •  rozwój kompetencji zawodowych
 •  gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Cyklicznie odbywają się  spotkania absolwentów w ramach Stowarzyszenia MBA. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe.

Dołącz do klubu - skontaktuj się z Dyrektorem Biura MBA:

dr Michał Pronobis
mpronobis@wsb.gda.pl
tel.58 522 77 90

Poznań

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa słuchaczy i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie słuchaczy i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami, mogą także uczestniczyć w zajęciach programu Aalto Executive MBA na preferencyjnych warunkach. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez WSB. Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych uczelni.

Klub MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Dołącz do Klubu MBA - skontaktuj się z Biurem Programu Executive MBA:

Biuro Programu Aalto Executive MBA
ul. Ratajczaka 5/7
pokój nr 214
tel. 61 655 33 57
e-mail: emba@wsb.poznan.pl

 

 

Klub MBA Wrocław

Stowarzyszenie "Klub MBA Wrocław"

Z inicjatywy słuchaczy i absolwentów programu MBA oraz programu Franklin University MBA zostało powołane Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”. Misją stowarzyszenia jest rozwój zawodowy jego członków poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Podstawową funkcją Stowarzyszenia jest zrzeszanie studentów i absolwentów programów Master of Business Administration w celu realizacji ich potrzeb zawodowych, edukacyjnych i integracyjnych.

Reprezentowane wartości: profesjonalizm, rozwój, inicjatywa, praca zespołowa, szacunek, przejrzystość [www.klubmba.wroclaw.pl].