Uwielbiam się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. Cytując Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Wybrałam MBA, żeby poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania i biznesu, poznać ciekawych ludzi i wzbogacić swoje doświadczenia o doświadczenia innych. Od studiów oczekuję poszerzenia horyzontów i perspektywicznego spojrzenia na biznes, zarządzanie. MBA to esencja wielu kierunków. Liczę na zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, prawa gospodarczego czy podatkowego. Z drugiej strony chętnie poszerzę wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży, negocjacji czy logistyki. Tutaj mam wszystko w jednym miejscu i dodatkowo warsztatową pracę. Do tego zróżnicowany i bogaty program studiów, kompetentni wykładowcy oraz przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce - czego chcieć więcej?

Wioletta Majer-Jagielska
Słuchaczka programu MBA w Toruniu

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.

Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Rekrutacja na edycję 2019 trwa.

Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie  kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 euro.


Dogodny system płatności:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa24 850 zł24 850 zł
2 raty roczne13 175 zł26 350 zł
4 raty semestralne7100 zł28 400 zł
20 rat zjazdowych1495 zł29 900 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość  czesnego nie ulegnie zmianie  podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-01.07.201902.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-01.07.201902.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.
Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Zasady rekrutacji

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata  lub magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów

 • kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz oryginał do wglądu
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto:  Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Informacji i Rekrutacji – pocztą lub osobiście – oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Decydująca jest liczba punktów zdobytych przez kandydata. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych punktów.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok