Zapraszamy na webinar z Michałem Roszakiem

Webinar z Michałem Roszakiem

Zapraszamy na wykład dla menedżerów zainteresowanych rozwojem kompetencji zarządczych. 

Temat zajęć: Międzynarodowe umowy handlowe: czym naprawdę różnią się od umów zawieranych z kontrahentami krajowymi i jak bezpiecznie zawierać takie umowy?

Prowadzący: Michał Roszak

Termin: 9.11. 2021 r., godz. 17.00

Formuła: spotkanie ONLINE

Link do spotkania otrzymasz w linku potwierdzającym zapis.

Plan spotkania:

  • trzy podstawowe różnice między umowami krajowymi i międzynarodowymi: sąd, prawo i język
  • gdzie leżą podstawowe ryzyka związane z zawieraniem umów z kontrahentami zagranicznymi?
  • jak przedsiębiorca może bezpiecznie radzić sobie z takimi umowami?

Kilka słów o prowadzącym:

Radca prawny, doktor nauk prawnych (Université Rennes 1, Francja), LL.M. (Ludwig-Maximilians Universität, Monachium). Partner w Kancelarii Prawnej Kolegial. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa sprzedaży, prawie konkurencji i prawie farmaceutycznym. Doradza działąjącym na międzynarodową skalę przedsiębiorcom m.in. z branży farmaceutycznej i FMCG. Członek Union Internationale des Avocats, działający w komisjach  i grupach roboczych poświęconych zagadnieniom prawa umów międzynarodowych, międzynarodowej sprzedaży towarów oraz międzynarodowego prawa prywatnego. Autor bloga poświęconego umowom międzynarodowym.

Aby zapisać się na wykład, wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy

Współadministratorami danych osobowych są Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, zwane dalej WSB. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych oraz w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją i zakończeniem wydarzenia. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Kontakt do Inspektora ochrony danych w WSB: iod@wsb.pl. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok