Wybrałam studia MBA, by uczynić kolejny krok, w rozwoju osobistym i zawodowym. Zmiany, jakie zachodzą w obu tych sferach, jednoznacznie wskazały mi kierunek rozwoju na mojej własnej drodze do celu. Idąc nią dobieram działania, które dają określone efekty. Dla mnie rozwój to podejmowanie wyzwań, czasami także tych trudnych. Odważne działanie sprawia, że znikają ograniczenia i otwierają się nowe możliwości. Na zajęciach przede wszystkim porządkuję i weryfikuję posiadaną wiedzę. Nawiązuję także nowe kontakty biznesowe z innymi słuchaczami, mającymi zupełnie różne od mojego, ale nie mniej ciekawe spojrzenie na wiele obszarów biznesu. Myślę, że rozmowy z nimi są jednym z najciekawszych elementów na tych studiach.

Renata Crasto
Słuchaczka studiów MBA w WSB w Szczecinie

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i fakt, że społeczność studencka Wyższych Szkół Bankowych jest bardzo duża, podjęliśmy decyzję, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na studiach MBA będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.*

Najważniejsze dla nas jest wspólne bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 

*W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia."

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • czesne (w tabieli poniżej)
 • opłata końcowa – 450 EUR.

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa21 350 zł21 350 zł
2 raty roczne11 425 zł22 850 zł
4 raty semestralne6088 zł24 350 zł
20 rat zjazdowych1293 zł25 850 zł


Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-30.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu MBA. 

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony on-line kwestionariusz z podaniem
 • list motywacyjny
 • odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  74 1750 1019 0000 0000 2102 9278 z dopiskiem: MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów

 • Pocztą

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Biuro Programu MBA
ul. Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin

 • Osobiście

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Biuro Programu MBA, pok. 102
ul. Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin

tel: 602 646 460

e-mail: mba@wsb.szczecin.pl

Etap 4. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji  menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA.

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:

tel: 602 646 460

e-mail: mba@wsb.szczecin.pl

Dokumenty do wglądu:

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok