Wybrałam studia MBA, by uczynić kolejny krok, w rozwoju osobistym i zawodowym. Zmiany, jakie zachodzą w obu tych sferach, jednoznacznie wskazały mi kierunek rozwoju na mojej własnej drodze do celu. Idąc nią dobieram działania, które dają określone efekty. Dla mnie rozwój to podejmowanie wyzwań, czasami także tych trudnych. Odważne działanie sprawia, że znikają ograniczenia i otwierają się nowe możliwości. Na zajęciach przede wszystkim porządkuję i weryfikuję posiadaną wiedzę. Nawiązuję także nowe kontakty biznesowe z innymi uczestnikami, mającymi zupełnie różne od mojego, ale nie mniej ciekawe spojrzenie na wiele obszarów biznesu. Myślę, że rozmowy z nimi są jednym z najciekawszych elementów na tych studiach.

Renata Crasto
absolwentka studiów MBA w WSB w Szczecinie

Zajęcia w roku akademickim 2022/2023

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • czesne (w tabieli poniżej)
 • opłata końcowa – 450 EUR.

Proponujemy dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa24 850 zł24 850 zł
2 raty roczne13 175 zł26 350 zł
4 raty semestralne6963 zł27 850 zł
20 rat zjazdowych1468 zł29 350 zł

 

 

 

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane menedżerskie)

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony on-line kwestionariusz z podaniem
 • list motywacyjny
 • odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  74 1750 1019 0000 0000 2102 9278 z dopiskiem: MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty

tel: 728 414 782

e-mail: mba@wsb.szczecin.pl
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Biuro Programu MBA
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji  menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA.

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:

tel: 728 414 782

e-mail: mba@wsb.szczecin.pl

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok