Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Szczecinie

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach programu Master of Business Administration należą m.in.:

  • dr Magdalena Sztukiel - doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze wdrażania strategii, analizy strategicznej przedsiębiorstwa, pomocy publicznej, zarządzania zmianą, funduszy unijnych; wieloletni praktyk biznesu: doświadczenie w zakresie wdrażania strategii dla spółki skarbu państwa (branża chemiczna), małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy publicznej (szczególnie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa), kontroli wdrażanej strategii
  • dr Paweł Zeller – dyrektor ds. Marki w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. odpowiedzialny za kształtowanie marki Wyższych Szkół Bankowych w Polsce; w ramach doświadczenia zawodowego współpracował z markami Dialog i Hefra; konsultant w zakresie zarządzania marką, komunikacji marketingowej i strategii marketingowych i segmentacji rynku; trener biznesu z 16-letnim doświadczeniem; od 2004 roku aktywnie kształci kadry menadżerskie na studiach podyplomowych, MBA i kursach kwalifikacyjnych; w latach 2000-2010 adiunkt w Katedrze Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; autor ok. 50 artykułów, tekstów naukowych i popularnonaukowych; doświadczenie zdobywał również na stażach naukowych i biznesowych w Wielkiej Brytanii (University of Bedfordshire), Norwegii (Sogndal Universities and Colleges in Sogn og Fjordane) oraz w Stanach Zjednoczonych (Franklin University)
  • Robert Birnbach – przez większość swojego życia zawodowego związany z obszarami HR, w tym procesami rekrutacyjnymi, rynkiem pracy i przedsiębiorczością; pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych
  • dr Rafał Koczkodaj – dyrektor oddziału banku i wykładowca; specjalizuje się w badaniach operacyjnych, ekonometrii oraz bankowości; oprócz zarządzania jednostką banku zajmował się również szkoleniami z zakresu produktów bankowych i procesu sprzedaży; współpracował przy opracowywaniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych dla gmin w ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
  • Anna Kornacka – prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiety dla Szczecina i Regionu; prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan; członkini Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin; specjalizuje się w komunikacji, negocjacjach i zarządzaniu zmianą w organizacji
  • dr Łukasz Kowalik – obecny Prezes Zarządu Stowarzyszenia Akademii Empirium. Pracę zawodową rozpoczynał jako wykładowca Mila College w Warszawie. Później przez blisko 10 lat zajmował się public relations. Od 1999 roku w firmie Intel odpowiadał za strategię budowania wizerunku firmy w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu. Specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji oraz programach budowania społeczności i zaangażowania w Internecie; wykładowca akademicki i trener biznesu, ekspert ds. zarządzania zmianą przy ZPPZ Lewiatan
  • Ireneusz Miski – ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych oraz IT, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym, m.in. w Nowej Zelandii i USA; obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w OT Logistics SA, gdzie odpowiada za finanse, IT oraz zakupy całej grupy
  • Magdalena Zioło -  dr hab. prof. nadzw. US, od 2015 wykładowca University of Prishtina, Kosowo, od 2018 członek Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej Agjencisë Kosovare të Akreditimit, Kosowo. Autorka ponad 100 prac naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych (w tym obcojęzycznych), głównie z dyscypliny finanse. Uczestniczka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Ekspert komisji oceniających projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ekspert i członek zespołów przygotowujących opracowania na rzecz praktyki gospodarczej. Trener i szkoleniowiec, wykładowca studiów podyplomowych poświęconych problematyce finansów, wykładowca studiów MBA. Recenzent międzynarodowych czasopism punktowanych poświęconych problematyce finansów i bankowości. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i Dziekana WZiEU US za pracę naukową i dydaktyczną. Członek Polskiego Stow. Finansów i Bankowości, członek PTE, wiceprezes zarządu PTE O/ Szczecin, członek SITK
  • Stanisław Flejterski - prof. dr hab., prof. zw. w Uniwersytecie Szczecińskim, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych. Menedżer w bankach komercyjnych(1991-1999), prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US ds. nauki (1999-2005), autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018), redaktor naczelny kwartalnika Europa Regionum, członek redakcji czasopisma Finanse, członek rad naukowych kilku czasopism, staże naukowe na uniwersytetach w Zurychu, Amsterdamie, Berlinie, wykłady gościnne w Niemczech, we Włoszech, w Meksyku. Laureat licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień
  • dr hab. Stanisław Hońko - specjalista z obszaru rachunkowości, nauczyciel akademicki, trener na wielu szkoleniach dla praktyków, autor ponad 300 publikacji. Jest współtwórcą stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów. Od 2015 r. pełni funkcję prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
WSB Szczecin MBA