Wybrałam studia MBA, by uczynić kolejny krok, w rozwoju osobistym i zawodowym. Zmiany, jakie zachodzą w obu tych sferach, jednoznacznie wskazały mi kierunek rozwoju na mojej własnej drodze do celu. Idąc nią dobieram działania, które dają określone efekty. Dla mnie rozwój to podejmowanie wyzwań, czasami także tych trudnych. Odważne działanie sprawia, że znikają ograniczenia i otwierają się nowe możliwości. Na zajęciach przede wszystkim porządkuję i weryfikuję posiadaną wiedzę. Nawiązuję także nowe kontakty biznesowe z innymi słuchaczami, mającymi zupełnie różne od mojego, ale nie mniej ciekawe spojrzenie na wiele obszarów biznesu. Myślę, że rozmowy z nimi są jednym z najciekawszych elementów na tych studiach.

Renata Crasto
Słuchaczka studiów MBA w WSB w Szczecinie

Studia MBA w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest najmłodszą uczelnią należącą do grupy dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych. Powstał w 2008 r. i od tego czasu kontynuuje politykę uczelni macierzystej oraz rozwija swoją ofertę, do której obecnie należą:

 • studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe 
 • studia Master of Business Administration
 • kursy językowe
 • kursy i szkolenia specjalistyczne.

Program Master of Business Administration w WSB w Szczecinie to elitarne studia, których ideą jest wykształcenie umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie postawy lidera.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Funkcjonowanie programu MBA w WSB opiera się na 3 filarach, za czym idą konkretne korzyści.

Partnerski

 • optymalne terminy i czas zjazdów: średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych dziennie
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 • partner biznesowy ZPPZ Lewiatan
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 • komfortowe warunki odbywania zajęć.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • modułowy system nauczania
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami posiadającymi doświadczenie zawodowe w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 godziny na dobę oraz dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki Extranetowi.

Profesjonalny

 • klauzula gwarancji jakości Franklin University na dyplomie
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • WSB w Szczecinie jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 25-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 19 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza przekazywana przez prowadzących.

 

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu powstała jako pierwsza z dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych. Od 1998 r. uczelnia ma swój Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, a od 2008 r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. W szerokiej ofercie WSB w Poznaniu znajdują się:

 • studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe 
 • studia Executive Master of Business Administration
 • studia Master of Business Administration
 • kursy językowe
 • kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Uniwersytet Każdego Wieku.

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie jest najmłodszą i szybko rozwijającą się placówką należącą do grupy WSB. Kontynuuje politykę uczelni macierzystej i dąży do osiągnięcia statusu jednej z najlepszych szkół biznesu w kraju. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok