Do tej pory poszerzałem swoją wiedzę w obszarze własnego podwórka, czyli samorządu i administracji publicznej. Współczesna administracja nie jest już tą przedwiekową biurokracją i musi coraz bardziej korzystać z praktyki sektora prywatnego. Dzisiejsi wójtowie czy burmistrzowie powinni być bardziej menedżerami publicznymi, którzy znają podstawy zarządzania i stosują je u siebie. Dlatego zdecydowałem się na studia MBA. W Wyższej Szkole Bankowej ukończyłem studia podyplomowe. Wiem, że uczelnia gwarantuje odpowiednią jakość kształcenia. Nie bez wpływu na mój wybór był także partner programu – 
Franklin University.  
dr Radosław G. Ostałkiewicz
wójt gminy Jaworze, słuchacz programu MBA w WSB w Chorzowie

Partner merytoryczny – Franklin University, USA
Amerykański partner WyższychSzkół Bankowych, Franklin University, od 1902 roku realizuje misję kształcenia osób aktywnych zawodowo, dostosowując programy nauczania do potrzeb studentów, zmian cywilizacyjnych oraz wymogów rynku pracy.

Franklin University to uczelnia międzynarodowa, wychodząca naprzeciw potrzebom studentów. Otwartość na zagraniczne rynki potwierdzają: rozbudowany system e-learningu oraz sieć uczelni partnerskich na świecie. Uczelnia, oprócz Wyższych Szkół Bankowych, ma m.in następujących partnerów:

  • University of St. Kliment Ohridski (UKLO), Bitola, Macedonia
  • National Mining University (MSU), Dniepropietrowsk, Ukraina
  • Okan University, Istambuł, Turcja
  • Mangalore University, Mangalagangotri, Indie
  • University of Economics in Bratislava (EUBA), Bratysława, Słowacja.

Akredytacje i wyróżnienia
Akredytacje i wyróżnienia, jakie zdobywają uczelnie, to zewnętrzna i obiektywna ocena wskazująca na spełnianie najwyższych standardów kształcenia. Franklin University uzyskał w 1976 roku akredytację The Higher Learning Commission (HLC) z siedzibą w Chicago. HLC jest jedną z dwóch komisji North Central Association of Colleges and Universities (NCA), która istnieje od 1895 roku i jest jedną z 6 regionalnych instytucji akredytujących w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku Franklin University otrzymał akredytację International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE). IACBE jest amerykańską organizacją akredytującą programy o profilu biznesowym. W procesie akredytacji oceniany jest sposób i efekty uzyskiwane w procesie kształcenia. Ponadto ocenie podlega szereg elementów, począwszy od programów nauczania, poprzez jakość kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, na infrastrukturze skończywszy.

Międzynarodowe wyróżnienie dla WSB i Franklin University
Program partnerski, realizowany wspólnie przez Wyższe Szkoły Bankowe i Franklin University, otrzymał honorowe wyróżnienie w kategorii „Partnerstwo Międzynarodowe”, przyznane przez Institute for International Education (2014). Założony w 1919 r. Institute for International Education jest prywatną organizacją non profit oraz liderem międzynarodowej wymiany osób i idei. We współpracy z rządami, fundacjami i innymi sponsorami IIE tworzy programy studiów i staży dla studentów, nauczycieli i pracowników różnorodnych branż. W 2012 roku Franklin University znalazł się wśród 20 najlepszych uczelni w rankingu przygotowanym przez Online Education Database, instytucję oceniającą programy uczelni oferujących kształcenie online.

Partnerzy biznesowi programu

Jako uczelnia biznesu stawiamy przede wszystkim na aktualność i praktyczność naszych studiów. Dlatego realizujemy Program Partnerstwa Biznesowego polegający na objęciu patronatem przez międzynarodowe firmy i korporacje poszczególnych specjalności oraz programów ich nauczania. Partnerami biznesowymi programu MBA są: 
  • Deloitte – marka, pod którą pracują dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc usługi obejmujące m.in. audyt, consulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne.
  • SMG/KRC HR Poland – czołowa firma doradztwa personalnego, oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizująca się w rekrutacji na poziomie poszukiwań bezpośrednich i oferująca pomoc w zakresie doradztwa organizacyjnego, rozwoju pracowników oraz treningów biznesowych i szkoleń.
WSB Chorzów MBA