Myśl o podjęciu studiów MBA dojrzewała we mnie latami. Różne studia, nieustanna praca zawodowa i stałe szukanie swoich najmocniejszych stron i tych,  które mógłbym doskonalić – to wszystko znalazło wspólny mianownik. Wybór studiów MBA był więc naturalną decyzją i, dla mnie osobiście, w pewnym sensie kolejnym sukcesem. Im więcej się uczymy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z istnienia obszarów, w których możemy się rozwijać. To nie jest odkrywcze oczywiście, ale powinno być silnym bodźcem do działania. Mój plan na MBA jest właśnie taki - wnieść całe swoje doświadczenie zawodowe, dzielić się nim oraz wynieść jeszcze większej wiedzy i bagażu doświadczeń innych osób.  Bardzo ważne jest też dla mnie wiedza merytoryczna wykładowców i doświadczenie zawodowe, zaczerpnięte z niezliczonej ilości branż i całego światowego rynku biznesu, wszystkich studentów MBA. Na tym polega zjawiskowość i unikatowość tego programu.

Michał Oglęcki
uczestnik studiów MBA w WSB w Chorzowie

Partner merytoryczny – Franklin University, USA
Amerykański partner Wyższych Szkół Bankowych, Franklin University, od 1902 roku realizuje misję kształcenia osób aktywnych zawodowo, dostosowując programy nauczania do potrzeb studentów, zmian cywilizacyjnych oraz wymogów rynku pracy.

Franklin University to uczelnia międzynarodowa, wychodząca naprzeciw potrzebom studentów. Otwartość na zagraniczne rynki potwierdzają: rozbudowany system e-learningu oraz sieć uczelni partnerskich na świecie. Uczelnia, oprócz Wyższych Szkół Bankowych, ma m.in następujących partnerów:

  • University of St. Kliment Ohridski (UKLO), Bitola, Macedonia
  • National Mining University (MSU), Dniepropietrowsk, Ukraina
  • Okan University, Istambuł, Turcja
  • Mangalore University, Mangalagangotri, Indie
  • University of Economics in Bratislava (EUBA), Bratysława, Słowacja.

Akredytacje i wyróżnienia

Akredytacje i wyróżnienia, jakie zdobywają uczelnie, to zewnętrzna i obiektywna ocena wskazująca na spełnianie najwyższych standardów kształcenia. Franklin University uzyskał w 1976 roku akredytację The Higher Learning Commission (HLC) z siedzibą w Chicago. HLC jest jedną z dwóch komisji North Central Association of Colleges and Universities (NCA), która istnieje od 1895 roku i jest jedną z 6 regionalnych instytucji akredytujących w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku Franklin University otrzymał akredytację International Accreditation Council for Business Education (IACBE). IACBE jest amerykańską organizacją akredytującą programy o profilu biznesowym. W procesie akredytacji oceniany jest sposób i efekty uzyskiwane w procesie kształcenia. Ponadto ocenie podlega szereg elementów, począwszy od programów nauczania, poprzez jakość kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, na infrastrukturze skończywszy.

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie WSB w Poznaniu otrzymał za działaność szereg prestiżowych nagród i wyróżnień. Są wśród nich: Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacja na potrzeby firm”, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i Innowacyjność” przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Potwierdzeniem jakości naszych studiów na kierunkach biznesowych jest międzynarodowa akredytacja International Accreditation Council for Business Education, którą otrzymaliśmy w 2021 roku. W procesie akredytacyjnym komisja oceniała m.in. nasze programy nauczania, infrastrukturę uczelni, aktywność naukową i zawodową wykładowców, relacje z biznesem i uczelniami zagranicznymi.

Międzynarodowe wyróżnienie dla WSB i Franklin University
Program partnerski, realizowany wspólnie przez Wyższe Szkoły Bankowe i Franklin University, otrzymał honorowe wyróżnienie w kategorii „Partnerstwo Międzynarodowe”, przyznane przez Institute for International Education (2014). Założony w 1919 r. Institute for International Education jest prywatną organizacją non profit oraz liderem międzynarodowej wymiany osób i idei. We współpracy z rządami, fundacjami i innymi sponsorami IIE tworzy programy studiów i staży dla studentów, nauczycieli i pracowników różnorodnych branż. 

Partnerzy biznesowi programu

Jako uczelnia biznesu stawiamy przede wszystkim na aktualność i praktyczność naszych studiów. Dlatego realizujemy Program Partnerstwa Biznesowego polegający na objęciu patronatem przez międzynarodowe firmy i korporacje poszczególnych specjalności oraz programów ich nauczania. Partnerami biznesowymi programu MBA są:
  • SMG/KRC HR Poland – czołowa firma doradztwa personalnego, oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizująca się w rekrutacji na poziomie poszukiwań bezpośrednich i oferująca pomoc w zakresie doradztwa organizacyjnego, rozwoju pracowników oraz treningów biznesowych i szkoleń.
  • Leanpassion - autorzy 5 kroków strategii lean, firma ceniona przez klientów za umiejętność wpisania lean w strategię oraz trwałość zmian. Efekt działania Leanpassion to wzrost wyników, zaangażowanie, produktywność i zdolność do adaptacji. Wypracowali własny model przywództwa – leadership 734 – i transformacji wspierającej technologię – „Sherlock Waste”. Ponad 13 lat na rynku przyniosło wiele doświadczeń, ponad 120 transformacji dla usług i ponad 90 dla produkcji.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok