Od najmłodszych lat moim marzeniem był wyjazd za granicę w celu studiowania i zdobycia doświadczenia zawodowego. Jestem dumna z tego, że udało mi się osiągnąć ten cel. Po 17 latach wróciłam do Polski, aby dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy rozwijać polskie firmy i wprowadzać najnowsze i najlepsze, sprawdzone metody zarządzania. Z rozpoczęciem studiów MBA czekałam do czasu powrotu do kraju, aby móc porównać i połączyć wiedzę zdobytą poza granicami kraju z tą zdobywaną w Polsce. Chcę uczyć się od praktyków ze sfery biznesowej i doskonalić własne ja. Studia pokrywają się w pełni z moimi oczekiwaniami, a nawet je przewyższają. Jestem zadowolona z doboru grupy, ze współpracy w jej obrębie, z wykładowców. Organizacja toku studiów jest dokładnie przemyślana i prowadzona w sposób bardzo profesjonalny.  
Karolina Borczuch
Manager ds. Rozwoju i Koordynacji Procesów, firma z branży hydraulicznej, słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Studia MBA w Chorzowie

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Nasz program w ratingu SEM Forum 2016 znalazł się w klasie obiecującej!

Przygotowane we współpracy z Franklin University nasze studia MBA cieszą się dużą popularnością, głównie dzięki wysokiej jakości kształcenia i programowi ukierunkowanemu na rozwój praktyków biznesu. Dodatkowym atutem jest ich specjalność: Zarządzanie w biznesie międzynarodowym.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Funkcjonowanie programu MBA opiera się na 3 filarach. 

Partnerski

 • słuchacze studiów MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • przez cały okres trwania studiów słuchacze mogą liczyć na pomoc specjalnie dla nich przydzielonego opiekuna grupy
 • przedstawiciele partnerów biznesowych programu aktywnie uczestniczą w tworzeniu programu, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem - Franklin University
 • partnerskie relacje istnieją także pomiędzy słuchaczami: wymiana wiedzy, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie ma wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu
 • modułowy system nauczania
 • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym
 • słuchaczami studiów MBA są osoby posiadające praktykę zawodową, dzięki czemu zajęcia są dla uczestników okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • kontakt z uczelnią jest możliwy 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie – dzięki platformie internetowej Extranet.

Profesjonalny

 • dyplom studiów MBA sygnowany jest przez amerykańskiego partnera studiów
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • liczne wyróżnienia przyznane przez lokalne instytucje biznesu potwierdzają biznesowy charakter uczelni
 • wykłady VIP-ów prowadzone przez znamienitych gości 
 • specjalistyczna wiedza przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie podczas przygotowywania prac zaliczeniowych
 • słuchacze otrzymują profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
 • "Klasa obiecująca" w ratingu Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum 2016
 • słuchacze studiów MBA to wyselekcjonowani w procesie rekrutacji profesjonaliści, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się nią z innymi
 • WSB w Chorzowie jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Jesteśmy wydziałem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i od 1998 r. kształcimy kadrę menedżerską w Chorzowie jako wiodący ośrodek edukacji biznesowej w regionie. Realizujemy Program Partnerstwa Biznesowego, w ramach którego firmy obejmują patronatem kierunki i specjalności naszych studiów. Jako pierwsza uczelnia na Śląsku uruchomiła studia Master of Business Administration z amerykańskim partnerem. Ponadto w latach 2011-2013 prowadziła studia Executive MBA dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

WSB Chorzów MBA