Zdecydowałam się na studia MBA ze względu na ekspercki poziom i wymianę doświadczeń między wykładowcą a uczestnikami oraz między samymi uczestnikami. Ważne dla mnie jest to, że wykładowca jest tak jak ja - praktykiem, osadzonym w działalności gospodarczej. Problemy, z którymi się styka i które nam podczas zajęć przekazuje są realne. Na zajęciach analizujemy przypadki, realizujemy projekty, dyskutujemy i wymieniamy się uwagami. Uczymy się przezwyciężać emocje i reagować racjonalnie w trudnych sytuacjach. Mamy możliwość pracy w grupie, którą tworzą specjaliści różnych branż, dzięki czemu dzielimy się doświadczeniem i aktualizujemy wiedzę z różnych dziedzin biznesu.

Joanna Sypuła
uczestniczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Studia MBA w Chorzowie 

Nasz program otrzymał KLASĘ PROFESJONALNĄ w ratingu programów MBA - SEM Forum 2020

W 2021 roku program otrzymał akredytację IACBE

Przygotowane we współpracy z Franklin University nasze studia MBA cieszą się dużą popularnością, głównie dzięki wysokiej jakości kształcenia i programowi ukierunkowanemu na rozwój praktyków biznesu. Dodatkowym atutem są nasze dwie secjalności: MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym oraz MBA Project Management. 

 

 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Partnerski

 • uczestnicy studiów MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • przez cały okres trwania studiów uczestnicy mogą liczyć na pomoc specjalnie dla nich przydzielonego opiekuna grupy
 • przedstawiciele partnerów biznesowych programu aktywnie uczestniczą w tworzeniu programu, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem - Franklin University
 • partnerskie relacje istnieją także pomiędzy uczestnikami: wymiana wiedzy, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie ma wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów.

Praktyczny

 • dwie specjalności do wyboru

– MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

– MBA Project Management

 • zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu
 • modułowy system nauczania
 • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym
 • uczestnikami studiów MBA są osoby posiadające praktykę zawodową, dzięki czemu zajęcia są dla uczestników okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • kontakt z uczelnią jest możliwy 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie – dzięki platformie internetowej Extranet.

Profesjonalny

 • dyplom studiów MBA sygnowany jest przez amerykańskiego partnera studiów
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • wysoką jakość studiów potwierdza akredytacja IACBE (International Accreditation Council for Business Education) 
 • liczne wyróżnienia przyznane przez lokalne instytucje biznesu potwierdzają biznesowy charakter uczelni
 • wykłady VIP-ów prowadzone przez znamienitych gości 
 • specjalistyczna wiedza przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie podczas przygotowywania prac zaliczeniowych
 • uczestnicy otrzymują profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
 • uczestnicy studiów MBA to wyselekcjonowani w procesie rekrutacji profesjonaliści, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się nią z innymi
 • WSB w Chorzowie jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Jesteśmy wydziałem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i od 1998 r. kształcimy kadrę menedżerską w Chorzowie jako wiodący ośrodek edukacji biznesowej w regionie. Realizujemy Program Partnerstwa Biznesowego, w ramach którego firmy obejmują patronatem kierunki i specjalności naszych studiów. Jako pierwsza uczelnia na Śląsku uruchomiła studia Master of Business Administration z amerykańskim partnerem. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok