Studia MBA od kilku lat były moim celem i rozważałam różne opcje. WSB polecił mi dobry znajomy, który chwalił poziom zajęć. Jego pochlebne opinie i względy logistyczne przekonały mnie do wyboru WSB w Chorzowie. Słuchacze studiów MBA są niezwykle wymagający. Podejmując decyzje o studiach MBA oczekiwałam zajęć odbiegających jakością od tych, z którymi miałam do czynienia na studiach magisterskich.  Zależało mi by były prowadzone przez praktyków biznesu, ludzi doświadczonych. Póki co – nie zawiodłam się. Uważam też, że na studiach tego typu bardzo istotna jest praca na konkretnych case’ach, to także bardzo dużo daje mi w codziennej pracy. Póki co jestem pod wrażeniem zajęć z analizy transakcyjnej i marketingu. Liczę na więcej tak bardzo inspirujących godzin spędzonych na zajęciach.

Jagoda Wyra
Słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej w wysokości 300 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszącej 200 zł
 • czesnego
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat:

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
1 rata za 2 lata z góry24 850
2 raty roczne13 175
4 raty semestralne7100
20 rat miesięcznych1495
24 raty miesięczne1300

Promocje 

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-01.07.201902.07-15.09.2019
kwota zniżki w czesnym3500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej

 

 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-01.07.201902.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

 

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA.

Dokumenty dotyczące studiów:

Warunki przyjęcia
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony on-line kwestionariusz 
 • pełne CV w języku polskim
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i za postępowanie kwalifikacyjne na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • referencje zawodowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji

Regulamin promocji

Regulamin studiów

Umowa

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok