Decyzja o podjęciu studiów MBA dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Najbardziej w pracy cenię sobie stałe podnoszenie kwalifikacji, rozwój oraz nowe wyzwania. Dostanę to na studiach MBA, więc wiem, że warto. Moje odczucia po kilku pierwszych zjazdach są bardzo pozytywne. Odpowiada mi forma zajęć  - i część teoretyczna i  ta praktyczna w postaci kazusów biznesowych. Poznałam wiele osób z dużo większym doświadczeniem zawodowym niż ja. To prawdziwa przyjemność uczyć się, wymieniać spostrzeżenia w gronie ludzi, którzy naprawdę znają się na swojej pracy. Każdy z nas reprezentuje inną branże i na co dzień boryka się z innymi wyzwaniami, czasami problematycznymi sytuacjami. Dla mnie to niesamowite doświadczenie, słuchać i uczyć się od innych. Chcę także wspomnieć o wysokim standardzie prowadzonych wykładów. Wykładowcy są zawsze doskonale przygotowani, ich prezentacje są przejrzyste, zrozumiałe, a rozmowa z nimi to prawdziwa przyjemność.

Patrycja Lesiak
Słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej w wysokości 300 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszącej 200 zł
 • czesnego
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat:

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
1 rata za 2 lata z góry26 250
2 raty roczne13 875
4 raty semestralne7313
20 rat miesięcznych1538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA.

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony on-line kwestionariusz 
 • pełne CV w języku polskim
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i za postępowanie kwalifikacyjne na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • referencje zawodowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty

Wyższa Szkoła Bankowa w  Chorzowie
Biuro Programu MBA
I piętro
ul. Armii Krajowej 12
41-506 Chorzów

tel.: 32 349 84 77, 696 544 489

e-mail: mba@chorzow.wsb.pl
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Biuro Programu MBA
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału.

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:

tel.: 32 349 84 77, 696 544 489

e-mail: mba@chorzow.wsb.pl

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok