Decyzja o podjęciu studiów MBA dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Najbardziej w pracy cenię sobie stałe podnoszenie kwalifikacji, rozwój oraz nowe wyzwania. Dostanę to na studiach MBA, więc wiem, że warto. Moje odczucia po kilku pierwszych zjazdach są bardzo pozytywne. Odpowiada mi forma zajęć  - i część teoretyczna i  ta praktyczna w postaci kazusów biznesowych. Poznałam wiele osób z dużo większym doświadczeniem zawodowym niż ja. To prawdziwa przyjemność uczyć się, wymieniać spostrzeżenia w gronie ludzi, którzy naprawdę znają się na swojej pracy. Każdy z nas reprezentuje inną branże i na co dzień boryka się z innymi wyzwaniami, czasami problematycznymi sytuacjami. Dla mnie to niesamowite doświadczenie, słuchać i uczyć się od innych. Chcę także wspomnieć o wysokim standardzie prowadzonych wykładów. Wykładowcy są zawsze doskonale przygotowani, ich prezentacje są przejrzyste, zrozumiałe, a rozmowa z nimi to prawdziwa przyjemność.

Patrycja Lesiak
Słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej w wysokości 300 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszącej 200 zł
 • czesnego
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat:

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
1 rata za 2 lata z góry26 250
2 raty roczne13 875
4 raty semestralne7313
20 rat miesięcznych1538

Promocje 

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-30.09.2020
kwota zniżki w czesnym3500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej

 

 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-30.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

 

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA.

Dokumenty dotyczące studiów:

Warunki przyjęcia
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony on-line kwestionariusz 
 • pełne CV w języku polskim
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i za postępowanie kwalifikacyjne na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • referencje zawodowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów

 • Pocztą

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Biuro Programu MBA
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

 • Osobiście

Wyższa Szkoła Bankowa w  Chorzowie
Biuro Programu MBA
I piętro
ul. Armii Krajowej 12
41-506 Chorzów

tel.: 32 349 84 7, 696 544 489

e-mail: emba@chorzow.wsb.pl

Etap 4. Umówienie na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału.

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:

tel.: 32 349 84 7, 696 544 489

e-mail: emba@chorzow.wsb.pl

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok