Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Chorzowie

Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom partnerów biznesowych. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach studiów należą m.in.:

 • prof. dr hab. Halina Buk – specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw; zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej, a także w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; prowadzi zajęcia dydaktyczne z międzynarodowych standardów rachunkowości, planowania i analizy finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku przepływów pieniężnych; autorka ponad 200 publikacji naukowych; ma wieloletnie doświadczeniaw biznesie, jest przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz przewodniczącą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

 • prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca katedry zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz katedry  teorii zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prowadził wykłady na uczelniach we Francji, Włoszech, Belgii oraz wielu uczelniach w Polsce; koncentruje uwagę badawczą wokół sposobów osiągania celów strategicznych organizacji poprzez tworzenie architektury kompetencji, relacji międzyorganizacyjnych, oraz wdrażanie innowacyjnych strategii; członek akademicki European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) w Brukseli, były wiceprezydent Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe w 2021r. słuchacze spotykają go na zajęciach z zarządzania strategicznego. 

 • dr Borys Budka – radca prawny, dr nauk ekonomicznych, od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Rumunii; od 2011 roku poseł na Sejm RP, w 2015 roku Minister Sprawiedliwości, w Sejmie VIII kadencji wiceprzewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, członek komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka; od 2015 roku członek Krajowej Rady Sądownictwa; prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego.

 • prof. UE dr hab. Marzena Czarnecka – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny. Profesor w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykładowca licznych uniwersytetów w Europie w tym  University Saarbrucken Niemcy,  Uniwersytet Granada Hiszpania. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Kierownik kilku projektów międzynarodowych i krajowych. Autor i współautor krajowych i zagranicznych publikacji  z zakresu energetyki, prawa energetycznego oraz ochrony konsumentów.  Praktyk, wykonujący zawód radcy prawnego. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych T.Ogłódek, M.Czarnecka.

 • dr Krzysztof Koj – ekonomista, menedżer edukacji, trener biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji, komunikacji oraz ekonomicznego otoczenia biznesu; honorowy członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Chorzowa; adiunkt we Franklin University; profesor wizytujący w Modern College of Business and Science w Maskacie, dyrektor akademicki programu MBA w WSB w Chorzowie. Prowadzi zajęcia z negocjacji międzynarodowych.

 • Radosław Drzewiecki - twórca strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na trwałą transformację w pięciu krokach, opartą na ciągłym doskonaleniu procesów, eliminacji marnotrastw i zaangażowaniu ludzi; autor książki „Strategia LEAN”, współzałożyciel startupu, Sherlock West. Zdobył doświadczenie, współpracując z ponad 300 firmami, między innymi Solaris, Infosys, MAN, mLeasing, EFL, Amway, Credit Agricole, P&G, PZU, Allianz, LOT, PKP Intersity i wiele innych.

 • Ilona Stawczyk – wykładowca i trener, Analityk Transakcyjny, / Developmental Transactional  Anylysis  of Organisation / , wykładowca MBA i studiów podyplomowych, praktyk biznesowy. Współautorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej / MAAT poziom początkowy i zaawansowany /, a także współorganizatorka cyklicznych spotkań MasterClass AT, w ramach których prowadzone są warsztaty z międzynarodowymi trenerami PTSTA i EATA / Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. Członek PTAT /Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej I EATA. 

 • Michał Karlikowski - zarządza projektami i portfelami projektów, prowadzi szkolenia i doradztwo dla kierowników projektu / zespołów projektowych. Jako doradca, trener, coach wspiera organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuje w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej. Pracował m. in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Z sukcesem przygotowuje kandydatów do międzynarodowej certyfikacji IPMA we wszystkich obszarach zarządzania projektami. Autoryzowany trener IPMA Polska, Certyfikowany Doradca Insights Discovery Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu.

 • prof. UE dr Maria Gorczyńskaabsolwentka Kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania  (obecnie Wydział Finansów i Ubezpieczeń)  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów.  Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów płynności w kontekście stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Autorka wielu opracowań naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstw opartych na empirycznej analizie badanych obszarów.  Kompetencje zawodowe nabywała uczestnicząc w kadrach zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

 • Piotr Spychała - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku zarządzanie. Od 1999 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.  Od 2008 r. dyrektor generalny uczelni a od 2013 do 2020 r. wicekanclerz, współkierujący Wydziałem Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu. Obecnie PM w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu odpowiadający za realizację projektów w ramach współpracy podmiotów Grupy WSB Poznań oraz budowania kultury innowacji w Grupie WSB Poznań. 
  Prowadzący zajęcia w ramach studiów podyplomowych i MBA z zakresu zarządzania, marketingu, budowania modeli biznesowych, tworzenia strategii firm, tworzenia oferty, negocjacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zagadnień pracy zespołowej, wykorzystania narzędzi IT w pracy zespołowej.  
  Prywatnie, pasjonat historii i kultury bałkańskiej, miłośnik podróży i odkrywania nowych kultur, zapalony kibic i zwolennik surrealizmu oraz malarstwa impresjonistów. 

 • dr Mariusz Sokołowski - doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, laureat prestiżowej nagrody w pierwszej edycji konkursu „PRotony” w kategorii „Rzecznik prasowy”. W 2012 r. uhonorowany nagrodą „Lwa PR”, która jest przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations osobom o szczególnym dorobku zawodowym, które wykazują się nowatorskim podejściem do pracy i dbają o najwyższy poziom etyki zawodowej. 
  Przez lata angażował się w działalność na rzecz poprawy i promocji bezpieczeństwa, inicjując i prowadząc liczne akcje i programy profilaktyczne, w które zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Współpracował i nadal współpracuje ze kręgiem akademickim, z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, a także z organizacjami, m.in. z „Niebieską Linią”, „Itaką”, „WOŚP” i „La Stradą” – jego misją było uaktywnienie wszystkich, dla których ważne jest bezpieczeństwo obywateli.  Członek Akademii Ekspertów PR. Obecnie współwłaściciel agencji public relations Prostrategic Communications. 
  Zainteresowania badawcze: media relations instytucji publicznych, komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo wewnętrzne w państwach UE, społeczne i prawne konsekwencje wzrostu zagrożenia terrorystycznego we współczesnym świecie. 

 • Marzena Jankowska – trenerka biznesu, nauczycielka akademicka, menedżerka, psychoterapeutka. Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM w Katowicach, Kurs Mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz  Szkołę Coachingu Menedżerskiego prowadzoną przez dr. Sławomira Jarmuża (Moderator). Obecnie studentka 4-letnich studiów psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Mówczyni TEDx, eksperta mediowa. 
  Badaczka i popularyzatorka koncepcji Odporności Psychicznej (mental toughness). Prowadzi autorskie Treningi Odporności Psychicznej 7Cs. Inicjatorka i opiekun merytoryczny ogólnopolskiej akcji „Zrób sobie Self-Week”. Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania”, Warszawa: Edgard, 2015 r. , ebooka „50 sposobów na zwiększenie siły i odporności psychicznej’ oraz licznych publikacji popularno-naukowych. 

 • Tomasz Ziółkowski – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 30-letnie doświadczenie w obszarze marketingu i sprzedaży. W 2005 założył Akademię Marki. W ramach autorskiego programu szkoleniowego realizował szkolenia w obszarze zarządzania marką, badań rynkowych, komunikacji i strategii marketingowych skierowane do pracowników działów marketingu, trade marketingu i sprzedaży dużych firm i międzynarodowych korporacji. 
  W 2007 roku jako pierwszy polski wykładowca otrzymał prestiżową nagrodę - “Highest Ranked Professor“, przyznawaną przez studentów programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W kolejnych latach, wykładał również marketing w ramach programów Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania, Instytucie ICAN  w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wrocławiu. 
  Jednocześnie, w latach 2005 - 2021, jako niezależny konsultant współpracował w obszarze marketingu strategicznego i sprzedaży między innymi z takimi firmami jak: Nestle, Telekomunikacja Polska (Orange), Coty, Panasonic, BZ WBK-Santander, Deutsche Bank, Lorenz, Cersanit. Od czerwca 2021 r. związany jest z Selena FM S.A., gdzie pełni funkcję Corporate Business Development Director odpowiadając między innymi za strategię rozwoju biznesu w USA. 

 • dr Jerzy Kołodziej – konsultant z ponad 30 letnim doświadczeniem w biznesie. Posiada praktyczne umiejętności nawiązywania relacji z ludźmi reprezentującymi różne szczeble zarządzania oraz wieloletnią praktykę cochingu menedżerskiego dla wyższej kadry kierowniczej. Specjalizuje się w budowaniu zespołów, tworzeniu strategii, skutecznej realizacji dużych projektów oraz w rozwijaniu przedsięwzięć w środowiskach korporacyjnych i międzynarodowych. Prowadząc negocjacje biznesowe w 30 krajach ma doświadczenie pracy w środowiskach wielokulturowych.  Certyfikowany trener Insights Discovery z wieloletnią praktyką. Wykładowca akademicki. 
  Osiągnięcia i certyfikaty: Golden Circle IBM EMEA; Business Leadership Award IBM EMEA; Customer Champion Award IBM EMEA; Top Performer IBM Eastern Europe Inc.; IBM Hundred Percent Club, IBM EMEA (4 krotnie); Dwa duże projekty przeprowadzone w sektorze bankowym, które znalazły się na globalnej liście referencyjnej IBM WW; Insights Discovery Licensed Practitioner; Ponad 500 przeprowadzonych dni szkoleniowych i konsultacyjnych oraz ponad 500 sesji coachingowych. 

 • Piotr Szczerbiak – zebrał kilkanaście lat doświadczeń z obszaru zarządzania portfelami projektów  w organizacjach o różnorodnej kulturze, celach i strukturach. Swoje praktyki zarządzania portfelem opiera na ponad dziesięciu latach doświadczeń w zarządzaniu indywidualnymi programami i projektami oraz zespołami kierowników projektów. Odpowiadał za ocenę wartości strategicznej realizowanych przedsięwzięć, priorytetyzację, nadzór, wsparcie i kontrolę rezultatów w sektorach: IT (Allianz, Metlife i PZU S.A.), FMCG (Avon Mobile, British American Tobacco), produkcji i logistyki (Ceva, PGZ S.A. Philips, Avon Operations). 
  Certyfikowany ekspert w MSP Practitioner®, PMP®, PRINCE2 Practitioner ®, P3O®, AgilePM®, MBA. 

 • Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla – psycholog biznesu i zdrowia w SMG/KRC Poland HR, certyfikowany trener i coach, licencjonowany konsultant odporności psychicznej MTQ48 i MTQ48 SPORT oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem potencjału ludzi. Swoje doświadczenie zdobywała jako specjalista ds. HR, dyrektor personalny oraz konsultant w międzynarodowych firmach konsultingowych. Obecnie prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu HR, zarządzania stresem i budowania odporności psychicznej. Uczy jak wzmacniać siłę psychiczną pracowników. Zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz osobistego potencjału osobowościowego. Specjalizuje się w diagnozie odporności psychicznej, określaniu kierunków rozwoju osobistej siły psychicznej i udzielaniu wsparcia w tym wyzwaniu. Realizuje sesje coachingowo-mentoringowe dla klientów biznesowych i prywatnych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok