Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Chorzowie

Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom partnerów biznesowych. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach studiów należą m.in.:

 • prof. dr hab. Halina Buk – specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw; zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej i pełni funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości Międzynarodowej; a także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; prowadzi zajęcia dydaktyczne z międzynarodowych standardów rachunkowości, analizy finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku przepływów pieniężnych; aktualnie jest wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz przewodniczącą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej tejże spółki
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca katedry zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz teorii zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prowadził wykłady na uczelniach we Francji, Włoszech, Belgii oraz wielu uczelniach w Polsce; koncentruje uwagę badawczą wokół sposobów osiągania przewagi oraz celów strategicznych organizacji poprzez tworzenie architektury procesów, więzi międzyorganizacyjnych, sieci gospodarczych; członek akademicki European Institute for Advanced 
  Studies in Management (EIASM) w Brukseli, były wiceprezydent Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), członek Komitetu Nauk Organizacji 
  i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; słuchacze spotykają go na zajęciach z zarządzania strategicznego
 • prof. dr hab. Witold Orłowski - visiting professor programu MBA w WSB w Chorzowie – były członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska
 • dr Borys Budka – radca prawny, dr nauk ekonomicznych, od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Rumunii. Od 2011 roku poseł na Sejm RP, w roku 2015 Minister Sprawiedliwości, w Sejmie VIII kadencji wiceprzewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, członek komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Od 2015 roku członek Krajowej Rady Sądownictwa. Prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego
 • dr Marzena Czarnecka – radca prawny, wspólniczka i założycielka kancelarii radców prawnych, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
 • Hon.Prof.multi dr dr h.c Józef Antoni Haber – specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. Uznawany w świecie ekspert z zakresu integracji europejskiej. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Prowadzi zajęcia m.in. z zarządzania międzynarodowego, gospodarki światowej oraz polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego. Ze słuchaczami studiów MBA zamierza podzielić się wiedzą odnoszącą się do funkcjonowania przedsiębiorstwa w aktualnych warunkach gospodarki światowej
 • dr Krzysztof Koj – ekonomista, menedżer edukacji, trener biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji, komunikacji oraz ekonomicznego otoczenia biznesu; członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu; adiunkt we Franklin University; dyrektor akademicki programu MBA w WSB w Chorzowie. Prowadzi zajęcia z negocjacji międzynarodowych
 • dr Mariusz Sokołowski - doktor, adiunkt w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; od sierpnia 2007 roku rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji; wcześniej (od 2004 roku) pełnił funkcję rzecznika komendanta stołecznego Policji; jako jeden z nielicznych polskich oficerów Policji w 2011 r. ukończył organizowany przez Uniwersytet w New Haven (USA) kurs z zakresu zarządzania instytucjami w organach ścigania;zajmuje się tematyka związaną z bezpieczeństwem wewnętrznym, public relations w administracji publicznej, współczesnymi europejskimi systemami zarządzania bezpieczeństwem; członek Akademii Ekspertów PR oraz członkiem Rady Konsultacyjnej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
 • Jarosław Dryjski – inwestor, były dyrektor Działu Money Market i członek zarządu firmy Tullett Prebon Polska. Prowadził konferencje i szkolenia z zakresu produktów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem walutowym oraz implementacji, wyceny i praktycznego zastosowania overnight index swap. Absolwent studiów Executive MBA. Ukończył szkolenia m.in. z zakresu rynku instrumentów treasury odbyte w Banku Handlowym International w Luksemburgu. Prowadzi moduł międzynarodowe rynki finansowe
 • Tomasz Konik - partner w Deloitte Środkowa Europa oraz Wiceprezes Zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe zarządzający biurami w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie; ekonomista i licencjonowany doradca podatkowy ceniony szczególnie w sektorze górniczym i energetycznym; posiada kilkunastoletnie doświadczenie w konsultingu; coach; absolwent studiów MBA; autor licznych publikacji w ogólnopolskiej prasie codziennej i pismach specjalistycznych o tematyce gospodarczej i podatkowej
 • Jacek Kotarbiński – ekonomista, wieloletni ekspert z zakresu marketingu, innowacji i zarządzania sprzedażą. Autor bestsellerów: „Sztuka rynkologii” i „Sztuka marketingu”. Keynote konferencji branżowych, trener biznesu, doradca zarządów. Mentor start-upów w PPNT w Gdyni i Starterze w Gdańsku. Felietonista „Forbes Polska”, juror Superbrands, EFFIE Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. Bloger „Harvard Business Review Polska”. Autor bloga o marketingu Kotarbinski.com
 • Aneta Sieńczak – specjalizuje się w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dysponuje zarówno doświadczeniem projektowym i doradczym, jak i związanym z operacyjnym zarządzaniem human resources. Obecnie zajmuje się zagadnieniami rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników korporacji z branży energetycznej na poziomie globalnym. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najnowsze trendy i wiodące praktyki rynkowe, ze słuchaczami dzieląc się wiedzą opartą na doświadczeniach związanych z prowadzoną aktywnością zawodową
 • Piotr Spychała – od 1999 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Pracownik naukowo- dydaktyczny uczelni pracujący w Instytucie Zarządzania i Marketingu. Wśród jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są procesy komunikacji, strategii negocjacyjnych, strategii marketingowych oraz marketing relacji. Od 2013 r. wicekanclerz uczelni, kierujący Wydziałem Finansów i Zarządzania. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacji, jak również w operacyjnych działaniach marketingowych. Prowadzi moduł marketing relacji
 • Ilona Stawczyk - wykładowca i trener MBA, posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (350h) prowadzone przez trenerów z International Centre for Developmental Analysis (wykładowców uczelni angielskich, amerykańskich i szwajcarskich), uczestniczyła w szkoleniach J. Moreau i V. Sichem oraz autora Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana; posiada certyfikat Analizy Transakcyjnej „101” i „202” (Struktura i Dynamika Grupy); nadal podnosi swoje kwalifikacje, szkoląc się z tego obszaru, członek i założyciel  Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej(PITAT), członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA), członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
 • Grzegorz Szałajko - doradca strategiczny wspierający organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Wiodący edytor i jeden z architektów międzynarodowego standardu oceny projektów IPMA Project Excellence Baseline. Jeden z najbardziej doświadczonych asesorów międzynarodowej nagrody IPMA International Project Excellence Award. Ceniony mówca zapraszany do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania. Prowadzi warsztatowe zajęcia z zarządzania strategicznego (program MBA Franklin University w Poznaniu) oraz zarządzania projektami dla wyższej kadry zarządzającej (program Executive MBA Aalto University w Poznaniu oraz MBA Franklin University w Chorzowie). Chętniedzieli się ze słuchaczami swoją pasją i bogatym doświadczeniem zdobytym podczas pracy z firmami o zasięgu globalnym, jak i z lokalnymi liderami rynku
 • Paweł Tkaczyk – jak sam twierdzi – zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro i wieloma mniejszymi firmami. Doradza start-upom i innym przedsiębiorstwom jako mentor, np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą – prowadzi blog o budowaniu marki, napisał dwie książki: „Zakamarki marki” i „Grywalizacja”, prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social mediów. Prowadzi zajęcia z marketingu międzynarodowego.
WSB Chorzów MBA