Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Chorzowie

Studia MBA od kilku lat były moim celem i rozważałam różne opcje. WSB polecił mi dobry znajomy, który chwalił poziom zajęć. Jego pochlebne opinie i względy logistyczne przekonały mnie do wyboru WSB w Chorzowie. Słuchacze studiów MBA są niezwykle wymagający. Podejmując decyzje o studiach MBA oczekiwałam zajęć odbiegających jakością od tych, z którymi miałam do czynienia na studiach magisterskich.  Zależało mi by były prowadzone przez praktyków biznesu, ludzi doświadczonych. Póki co – nie zawiodłam się. Uważam też, że na studiach tego typu bardzo istotna jest praca na konkretnych case’ach, to także bardzo dużo daje mi w codziennej pracy. Póki co jestem pod wrażeniem zajęć z analizy transakcyjnej i marketingu. Liczę na więcej tak bardzo inspirujących godzin spędzonych na zajęciach.

Jagoda Wyra
Słuchaczka programu MBA w WSB w Chorzowie

Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom partnerów biznesowych. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach studiów należą m.in.:

 • prof. dr hab. Halina Buk – specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw; zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej, a także w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; prowadzi zajęcia dydaktyczne z międzynarodowych standardów rachunkowości, planowania i analizy finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunku przepływów pieniężnych; autorka ponad 200 publikacji naukowych; ma wieloletnie doświadczeniaw biznesie, jest przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz przewodniczącą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon – kierownik katedry zarządzania strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca katedry zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz teorii zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; prowadził wykładyn na uczelniach we Francji, Włoszech, Belgii oraz wielu uczelniach w Polsce; koncentruje uwagę badawczą wokół sposobów osiągania przewagi oraz celów strategicznych organizacji poprzez tworzenie architektury procesów, więzi międzyorganizacyjnych, sieci gospodarczych; członek akademicki European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) w Brukseli, były wiceprezydent Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; słuchacze spotykają go na zajęciach z zarządzania strategicznego. 
 • prof. dr hab. Witold Orłowski - visiting professor programu MBA w WSB w Chorzowie – były członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, specjalny doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska
 • dr Borys Budka – radca prawny, dr nauk ekonomicznych, od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii czy Rumunii; od 2011 roku poseł na Sejm RP, w 2015 roku Minister Sprawiedliwości, w Sejmie VIII kadencji wiceprzewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, członek komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka; od 2015 roku członek Krajowej Rady Sądownictwa; prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego.
 • dr Marzena Czarnecka – doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka ponad 50 artykułów z zakresu energetyki zarówno krajowych i międzynarodowych; Adiunkt w Katedrze Prawa UE w Katowicach, radca prawny, wspólnik w kancelarii radców prawnych, od 1999 roku związany w branżą energetyczną, wykładowca licznych uniwersytetów w Europie w tym University Saarbrucken Niemcy, Uniwersytet Granada w Hiszpanii; wykładowca zagadnień z zakresu prawa gospodarczego i zagadnień cywilnoprawnych oraz prawa europejskiego; Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych  Katowicach
 • Hon. Prof.multi dr dr h.c multi Józef Antoni Haber – naukowiec, dyplomata, praktyk gospodarczy,  specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, światowej klasy znawca zagadnień integracji europejskiej. Jest wykładowcą uczelni krajowych i zagranicznych, prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania międzynarodowego, gospodarki światowej oraz polityki i strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. Ze słuchaczami studiów MBA dzieli się wiedzą o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym.
 • dr Krzysztof Koj – ekonomista, menedżer edukacji, trener biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji, komunikacji oraz ekonomicznego otoczenia biznesu; honorowy członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Chorzowa; adiunkt we Franklin University; profesor wizytujący w Modern College of Business and Science w Maskacie, dyrektor akademicki programu MBA w WSB w Chorzowie. Prowadzi zajęcia z negocjacji międzynarodowych.
 • Sebastian Bykowski – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów – największej w Polsce firmy zajmującej się monitoringiem mediów i analizami medialnymi; absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze; specjalista w zakresie badań mediów i zarządzania informacją, konsultant medialny, autor analiz marketingowych i badań public relations, a także książek i leksykonów poświęconych zagadnieniom PR; pracował nad projektami dla kilkuset korporacji międzynarodowych, ministerstw, urzędów, agencji marketingowych i PR; występował w charakterze eksperta na wielu konferencjach z zakresu zarzadzania oraz komunikacji marketingowej; członek jury najważniejszych konkursów branżowych: Złote Spinacze, Nagrody Biznesu Sportowego Demes, Kryształy PR
 • Radosław Drzewiecki - twórca strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrzegania lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk na trwałą transformację w pięciu krokach, opartą na ciągłym doskonaleniu procesów, eliminacji marnotrastw i zaangażowaniu ludzi; autor książk „Strategia LEAN”, współzałożyciel startupu, Sherlock West. Zdobył doświadczenie, współpracując z ponad 300 firmami, między innymi Solaris, Infosys, MAN, mLeasing, EFL, Amway, Credit Agricole, P&G, PZU, Allianz, LOT, PKP Intersity i wiele innych.
 • Jarosław Dryjski – inwestor, były dyrektor Działu Money Market i członek zarządu firmy Tullett Prebon Polska; prowadził konferencje i szkolenia z zakresu produktów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem walutowym oraz implementacji, wyceny i praktycznego zastosowania overnight index swap; absolwent studiów Executive MBA; ukończył szkolenia m.in. z zakresu rynku instrumentów treasury w Banku
  Handlowym International w Luksemburgu; prowadzi moduł międzynarodowe rynki finansowe.
 • Jacek Kotarbiński – ekonomista, wieloletni ekspert z zakresu marketingu, innowacji i zarządzania sprzedażą; autor bestsellerów: „Sztuka rynkologii” i „Sztuka marketingu”; keynote konferencji branżowych, trener biznesu, doradca zarządów; mentor start-upów w PPNT w Gdyni i Starterze w Gdańsku. Felietonista „Forbes Polska”, juror Superbrands, EFFIE Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards; bloger „Harvard Business Review Polska”; autor bloga o marketingu Kotarbinski.com; na studiach MBA prowadzi zajęcia z marketingu międzynarodowego.
 • Ilona Stawczyk – wykładowca i trener; posiada certyfikat Analizy Transakcyjnej „101” i „202” oraz certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej, uczestniczyła w szkoleniach J. Moreau i V. Sichem oraz S. Karpmana; założyciel i członek Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (PITAT), członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA) oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu; prowadzi moduł komunikacja i analiza transakcyjna w biznesie.
 • Aneta Sieńczak – specjalizuje się w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi; ma doświadczenie projektowe, doradcze i związane z operacyjnym zarządzaniem human resources; obecnie zajmuje się zagadnieniami rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników korporacji z branży energetycznej na poziomie globalnym; prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najnowsze trendy i wiodące
  praktyki rynkowe.
 • Piotr Spychała – od 1999 roku związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu; pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pracujący w Instytucie Zarządzania i Marketingu; wśród jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są procesy komunikacji, strategii negocjacyjnych, strategii marketingowych oraz marketing relacji; od 2013 roku wicekanclerz uczelni; ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacji oraz w operacyjnych działaniach marketingowych; prowadzi moduł marketing relacji.
 • Paweł Tkaczyk – jak sam twierdzi, zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest; prowadzi blog o budowaniu marki, napisał trzy książki: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” oraz „Narratologia”; prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media.
 • Mirek Nowosielski - lider zmian w polskim sektorze bankowym specjalizujący się w transformacji modelu pracy w kierunku metodologii Agile. Zdobył unikatowe doświadczenie biorąc udział w przekształceniu dwu największych banków w Polsce będących członkami globalnych grup finansowych (ING Bank Śląski, Santander Bank Polska). Ekspert w dziedzinie kredytów konsumenckich, product owner w ramach kilku inicjatyw realizowanych na szczeblu grupy. Pionier zastosowania analityki predyktywnej i zaawansowanego modelowania do oceny zdolności kredytowej. Pracował w ING Customer Experience Center (ICEC) w Amsterdamie, poznał środowisko start-upów i tworzył propozycje biznesowe dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Wspiera rozwój działalności dużych firm poprzez lepsze zrozumienie potrzeb klientów i oferowanie im produktów i usług, które upraszczają im życie. W celu wyłonienia projektów i pomysłów o największym potencjale biznesowym posługuje się metodologiami Design Thinking (myślenie projektowe) i Agile (przede wszystkim Scrum), a także techniką Impact Mapping (mapowanie wpływu).Prowadzi  warsztaty z planowania strategicznego dla Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Aleksander Siuda -  ma wieloletnie doświadczenie na wszystkich szczeblach zarządzania – od brygadzisty po prezesa spółki giełdowej. Jako dyrektor i członek zarządu zdobywał doświadczenie we współpracy z polskimi i zagranicznymi korporacjami, głównie z branży dóbr szybko zbywalnych (FCMG), takimi jak Carlsberg, Miraculum, Okocim, Lech, czy Lambertz. Zarządzał strukturami rozproszonymi tak geograficznie jak i organizacyjnie. Jego kompetencje na polu zarządzania strategicznego i operacyjnego dopełnia praktyczna wiedza na temat fuzji i przejęć oraz umiejętność przygotowania i wdrażania projektów w różnych obszarach działalności (np. zakup znaków towarowych). To ta ostatnia sfera, czyli zarządzanie projektami, stała się jego osobistą i zawodową pasją. Od kilkunastu lat poświęca się niemal wyłącznie zarządzaniu projektami. Początkowo pracował jako doradca i menedżer dla polskich i brytyjskich firm, wdrażając projekty m.in. w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, produkcji, logistyki, handlu, a także w branży szkoleniowej. Od kilku lat piastuje stanowisko dyrektora ds. nowych projektów w firmie BZK Holding. Odpowiada za inicjowanie i przygotowanie nowych projektów na rzecz grupy spółek oraz nadzoruje ich realizację. W szerokim zakresie jego obowiązków mieści się z jednej strony monitorowanie trendów i śledzenie wyników badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą, z drugiej zaś pozyskiwanie funduszy na finansowanie projektów.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok