Do MBA trzeba dojrzeć, mieć odpowiednie doświadczenie oraz świadomość swoich kompetencji. Zdecydowałem się na studia, ponieważ chciałem się rozwijać, usystematyzować wiedzę oraz poznać nowe osoby z różnych środowisk biznesowych. Zależało mi na tym, aby wiedza przekazywana na studiach pochodziła od praktyków. Cenna jest także dla mnie jest wymiana doświadczeń wśród uczestników. Jako manager dużo decyzji i działań podejmuję intuicyjnie, bazując na własnym doświadczeniu zawodowym i życiowym. Dużo czytam i staram się rozwijać na bieżąco. Idąc na studia chciałem się dowiedzieć, jakie obszary mogę rozwijać. Ponadto - świat się zmienia, każdego dnia powstają technologie, relacje i biznesy. Warto być na bieżąco lub nawet krok do przodu. Mam nadzieję, iż MBA jako mariaż biznesu i nauki podniosą moje kompetencje, uaktualnią wiedzę oraz zainspirują do dalszego rozwoju. Już pierwsze zajęcia pokazały, że trafiłem do ciekawej grupy, w której każdy może coś wnieść, podoba mi się otwartość i zaangażowanie grupy. Trafiłem na wspaniałych ludzi z dużym poczuciem humoru, którzy mają pozytywną energię. Każdy chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami i to jest najważniejsza wartość. Przebywanie w tym gronie jest w pewnym sensie relaksem i dobrą odskocznią od codziennych spraw. To grupa tworzy klimat i sprawia, że zajęcia są bardziej efektywne. 

Arsen Woliński
uczestnik studiów MBA w Bydgoszczy

Uczestnicy w ramach programu MBA – Zdrowie rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu jakości świadczonych usług, skuteczności ochrony zdrowia oraz technologii medycznych.  

Rezultatami ukończenia programu MBA – Zdrowie są zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, a także rozwój umiejętności pozwalających optymalnie wykorzystywać narzędzia zarządcze, ekonomiczne oraz prawne. 

Absolwenci programu będą przygotowani do zajmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych i nie tylko. Dzięki zróżnicowanym blokom zajęć uczestnicy nauczą się: 

 • biegle pozyskiwać i analizować dane, a także, dzięki syntezie informacji, oceniać ich przydatność i ważność w kontekście własnej organizacji,  
 • adaptować własne umiejętności i wiedzę do uwarunkowań pracy menedżerskiej w placówkach ochrony zdrowia,  
 • zasad i form zatrudniania, zarządzania finansami i marketingiem,  
 • zasad i regulacji z zakresu prowadzenia badań klinicznych, ekonomiki ochrony zdrowia oraz prawa gospodarczego i farmaceutycznego, a także implementacji tych informacji we własnej organizacji.  

Uczestnicy zdobędą również niezbędne kompetencje miękkie, które będą przydatne w szczególności w czasie negocjacji i mediacji czy organizowania pracy zespołowej. 

Program MBA – Zdrowie trwa 1 rok. Program nauczania podzielony jest na 23 kursy pogrupowane w 6 modułów, które realizowane są w ciągu 12 weekendów. Każdy moduł obejmuje łącznie od 16 do 40 godzin zajęć. 

Program obejmuje łącznie co najmniej 676 godzin, w tym:  

 • 192 godziny zajęć,  
 • 384 godziny samodzielnej nauki,  
 • 8 godzin seminarium (obejmujących bezpośrednią współpracę z opiekunem merytorycznym pracy dyplomowej),  
 • 92 godziny samodzielnej nauki przeznaczonej na przygotowanie pracy dyplomowej.  

Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu.  

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

Przed każdą sesją uczestnicy otrzymują w wersji online kompletny pakiet materiałów szkoleniowych opracowanych przez wykładowcę, zawierający notatki z wykładów, studia przypadków, przykłady do samodzielnej nauki, odczyty w teorii, akty prawne itp.  

Wszyscy uczestnicy  otrzymują dostęp do biblioteki i czytelni WSB, a także skorzystać z internetowego serwisu studenckiego Extranet.  

 

NOWOCZESNA METODOLOGIA NAUCZANIA  

Obecność i zaangażowanie uczestników są kluczem do sukcesu w każdym programie MBA. Aktywne dzielenie się doświadczeniem i know-how między uczestnikami oraz prowadzącymi warunkuje osiągnięcie oczekiwanych efektów. Dzięki wymianie informacji bazujących na współczesnych realiach biznesowych możliwe jest powiązanie nowo nabytej wiedzy teoretycznej z dotychczasowymi doświadczeniami uczestników. 

Zajęcia realizowane w partnerstwie z Saventic Health prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania i praktycznych case studies z życia firmy Saventic Health i jej klientów. Informacje będą wsparte także zróżnicowanymi przykładami z innych rynków, które obecnie są najbardziej zaawansowane w zakresie wdrażania innowacji w sektorze ochrony zdrowia.  

Podczas zajęć wykorzystujemy metody warsztatowe, takie jak:  

 • ćwiczenia interaktywne – pozwalają na budowanie własnego stylu zarządzania 4.0 i jego implementację na rzeczywiste, codzienne sytuacje zawodowe, a także połączenie tych rozwiązań z realiami organizacji, 
 • zajęcia w laboratoriach IT – umożliwiają realizację praktycznych ćwiczeń w oparciu o technologie informatyczne będące przedmiotem studiów,  
 • dyskusje grupowe – pomagają lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę, wprowadzają element poznawczy i integrują wiedzę z rzeczywistymi doświadczeniami, 
 • symulacje biznesowe – umożliwiają rozpatrzenie i analizę wielu scenariuszy działań związanych z prowadzeniem firmy, np. z zakresu produkcji, marketingu, finansów czy zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • wykłady połączone z prezentacjami – wprowadzają nowe zagadnienia, podsumowują kluczowe pojęcia, poszerzają wiedzę, jak skutecznie działać w danej sytuacji, 
 • grupowe prace projektowe.  

Program studiów MBA – Zdrowie podzielony jest na 6 modułów.  

 

moduł 1 – MODUŁ ZARZĄDCZY 

LICZBA GODZIN: 40

 • Zarządzanie placówką medyczną 
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 
 • Restrukturyzacja managerska i zarządzanie kryzysowe 

moduł 2 – MODUŁ EKONOMICZNO-PRAWNY

LICZBA GODZIN: 40

 • System ochrony zdrowia (podstawy zdrowia publicznego, polityka zdrowotna) 
 • Makroekonomiczne aspekty polityki zdrowotnej 
 • Prawodawstwo z zakresu wykonywania zawodów medycznych 
 • Prawo w ochronie zdrowia (perspektywa placówki, pacjenta, managera) 

moduł 3  MODUŁ FINANSOWY

LICZBA GODZIN: 24

 • Zarządzanie finansami w placówce medycznej 
 • Budżetowanie i prognozy w placówce medycznej 
 • Restrukturyzacja managerska i zarządzanie kryzysowe 

moduł 4  MODUŁ CYFRYZACJA W OCHRONIE ZDROWIA

LICZBA GODZIN: 32

 • Systemy wsparcia decyzji klinicznych oraz ich przyszłość w sektorze 
 • Automatyzacja procesów biznesowych / operacyjnych w ochronie zdrowia 
 • Rola Big Data w ekonomice zdrowia oraz tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji 
 • Wyroby medyczne w dobie innowacji w ochronie zdrowia 

moduł 5  MODUŁ MARKETINGOWY

LICZBA GODZIN: 24

 • Sprzedaż i marketing w służbie zdrowia 
 • Strategia produktu w wymiarze publicznym i prywatnym 
 • Budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji 

moduł 6  MODUŁ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

LICZBA GODZIN: 24

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia 
 • Psychologia relacji z klientem dualnym (pacjent, rodzina)
 • Negocjacje i mediacje w zarządzani konfliktem w podmiotach leczniczych 

Wybrane zagadanienia realizowane w ramach bloków zajęć

Systemy wsparcia decyzji klinicznych oraz ich przyszłość w sektorze: 

 • Rola systemów wsparcia decyzji klinicznych, 
 • Segmentacja rozwiązań w ochronie zdrowia
 • Proces tworzenia, testowania oraz wdrażania prospektywnego
 • Kluczowe czynniki sukcesu 

Automatyzacja procesów biznesowych / operacyjnych w ochronie zdrowia: 

 • Podział / segmentacja procesów operacyjnych 
 • Innowacje wdrożone i wspierające procesy operacyjne 
 • Ośrodek ochrony zdrowia w przyszłości 
 • Korzyści oraz wyzwania 
 • Kluczowe czynniki sukcesu 

Rola Big Data w ekonomice zdrowia oraz tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji: 

 • Istota danych vs. istniejące regulacje prawne 
 • Prawidłowa anonimizacja danych 
 • Modele współpracy ośrodków medycznych w zakresie Big Data 

Proces tworzenia algorytmów AI w zakresie diagnostyki:

 • Wyroby medyczne w dobie innowacji w ochronie zdrowia: 
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych 
 • Przegląd innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce i na świecie 
 • Potencjał nowych rozwiązań do roku 2030 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration - Zdrowie