Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym i chyba podstawowym sposobem kształcenia menedżerów.  Aktualnie to już nie moda a potrzeba zdobywania dodatkowej wiedzy. W moim przypadku to była naturalna decyzja. Od zawsze wiedziałam, że chcę studiować na tym kierunku. Myślę, że każdy menager powinien rozważyć takie studia. Ten kierunek wymaga posiadania określonych doświadczeń zawodowych, wiedzy a nawet umiejętności personalnych. MBA to też szeroki zakres tematyczny w jednym miejscu - finanse, marketing, prawo w zarządzaniu i wiele innych, a przede wszystkim spojrzenie na biznes w ujęciu globalnym.

Alicja Małek
Słuchaczka programu MBA w Bydgoszczy

Studia MBA w Bydgoszczy

Nasz program otrzymał KLASĘ PROFESJONALNĄ w ratingu programów MBA - SEM Forum 2020

Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia, których ideą jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Partnerski

 • optymalne terminy i czas zjazdów uwzględniające konieczność pogodzenia obowiązków biznesowych i prywatnych
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 • partnerzy biznesowi programu: ING Bank Śląski, Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami i wykładowcami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 • komfortowe warunki odbywania zajęć.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi
 • modułowy system nauczania
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 h na dobę dzięki Extranetowi
 • dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie Moodle
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym

Profesjonalny

 • gwarancja jakości poprzez współpracę z Franklin University
 • system zapewniania jakości, na który składają się:
  • benchmarking MBA Franklin University oraz MBA w grupie WSB
  • benchmarking programów MBA w Polsce
  • konsultacje z Profesorami WSB i z partnerami biznesowymi
  • konsultacje i akceptacja projektu przez Franklin University
  • akceptacja przez Radę Programową
  • zatwierdzenie przez Radę Wydziału
  • system formalnej dokumentacji programu
  • koordynacja pomiędzy wykładowcami
  • dedykowana osoba monitorująca 100% zajęć
  • ankiety słuchaczy
  • informacje zwrotne -> działania udoskonalające
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie
 • wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni fakultatywne i tłumaczone na język polski
 • uczelnia jest członkiem Grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 25-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu należy do największej grupy uczelni biznesowych w Polsce. WSB w Toruniu z Wydziałem w Bydgoszczy to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok