Zawsze uważałem i uważam nadal, że najlepszą inwestycją jest inwestycja we własny rozwój. Po ukończeniu studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych naturalnym krokiem rozwoju zawodowego i osobistego stały się dla mnie studia MBA. Podczas zajęć poszerzam moją perspektywę, staram się patrzeć szerzej na zagadnienia, które omawiamy. Poznaję też różne spojrzenia moich, często bardziej doświadczonych, kolegów oraz wykładowców. Jako że nie mam formalnego wykształcenia z zakresu finansów, zarządzania i marketingu czy logistyki, liczę na to, że MBA pozwoli mi poznać te właśnie dziedziny w praktyce. Najcenniejsze jednak są dla mnie kontakty, które nawiązałem. Poznałem świetną grupę osób, z których każda ma ogromne doświadczenia biznesowe, a ostatecznie te znajomości mogą zaowocować w przyszłości ciekawymi projektami i kontaktami na polu zawodowym.

Sebastian Zakrzewski
Słuchacz studiów MBA w WSB w Bydgoszczy

Studia MBA w Bydgoszczy

Nasz program w ratingu SEM Forum 2016 znalazł się w klasie obiecującej!

Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia, których ideą jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Funkcjonowanie programu MBA opiera się na 3 filarach.

Partnerski

 • optymalne terminy i czas zjazdów uwzględniające konieczność pogodzenia obowiązków biznesowych i prywatnych
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 • partnerzy biznesowi programu: ING Bank Śląski, Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami i wykładowcami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 • komfortowe warunki odbywania zajęć.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi
 • modułowy system nauczania
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 h na dobę dzięki Extranetowi
 • dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie Moodle
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym

Profesjonalny

 • gwarancja jakości poprzez współpracę z Franklin University
 • system zapewniania jakości, na który składają się:
  • benchmarking MBA Franklin University oraz MBA w grupie WSB
  • benchmarking programów MBA w Polsce
  • konsultacje z Profesorami WSB i z partnerami biznesowymi
  • konsultacje i akceptacja projektu przez Franklin University
  • akceptacja przez Radę Programową
  • zatwierdzenie przez Radę Wydziału
  • system formalnej dokumentacji programu
  • koordynacja pomiędzy wykładowcami
  • dedykowana osoba monitorująca 100% zajęć
  • ankiety słuchaczy
  • informacje zwrotne -> działania udoskonalające
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • program w dziesiątce najlciekawszych programów MBA wg rankingu "Home & Market" 2016
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie
 • wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni fakultatywne i tłumaczone na język polski
 • uczelnia jest członkiem Grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 24-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu należy do największej grupy uczelni biznesowych w Polsce. WSB w Toruniu z Wydziałem w Bydgoszczy to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

WSB Bydgoszcz MBA