W moim życiu są trzy kluczowe aspekty wspomagające i motywujące. Pierwszy to wewnętrzna siła, ogień, dążenie do wyniku i  zadowolenie z niego. Ta iskra jest kluczowa w każdym działaniu, tak zawodowym, jak osobistym. Równie ważni są ludzie, którzy mnie otaczają - i to jest ten drugi aspekt. Trzeci w kolejności,
ale wcale nie najmniej istotny, to moja rodzina.  Ostatnio mam sporo pomysłów i zawodowych zawirowań w głowie. Studia dają mi czas na to, żeby wszystko poukładać. Mam pomysł na własny biznes i nie ukrywam, że liczę też na to, że zajęcia dadzą mi wiedzę i narzędzia, by zrealizować te plany. Tym samym więc studia
są dla mnie  impulsem do przyszłych zmian. Wierzę, że otwiera się przede mną nowy rozdział. Do WSB przekonały mnie prestiż studiów, dobre opinie o programie
oraz ludzie, których spotykam i od których mam okazję się uczyć. Na samych zajęciach pracujemy warsztatowo, więc bardzo ważne jest zgranie i zrozumienie w grupie, oraz relacje, które budujemy.  

Anna Kubicka
absolwentka programu MBA w Bydgoszczy

Studia MBA w Bydgoszczy

Nasz program otrzymał KLASĘ PROFESJONALNĄ w ratingu programów MBA - SEM Forum 2020

Posłuchaj historii naszych Absolwentów

Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia, których ideą jest wykształcenie u uczestników umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Partnerski

 • optymalne terminy i czas zjazdów uwzględniające konieczność pogodzenia obowiązków biznesowych i prywatnych
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 • partnerzy biznesowi programu: ING Bank Śląski, Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA
 • partnerskie relacje pomiędzy uczestnikami i wykładowcami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 • komfortowe warunki odbywania zajęć.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, w czasie których uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi
 • modułowy system nauczania
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 h na dobę dzięki Extranetowi
 • dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie Moodle
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym

Profesjonalny

 • gwarancja jakości poprzez współpracę z Franklin University
 • system zapewniania jakości, na który składają się:
  • benchmarking MBA Franklin University oraz MBA w grupie WSB
  • benchmarking programów MBA w Polsce
  • konsultacje z Profesorami WSB i z partnerami biznesowymi
  • konsultacje i akceptacja projektu przez Franklin University
  • akceptacja przez Radę Programową
  • zatwierdzenie przez Radę Wydziału
  • system formalnej dokumentacji programu
  • koordynacja pomiędzy wykładowcami
  • dedykowana osoba monitorująca 100% zajęć
  • ankiety uczestników
  • informacje zwrotne -> działania udoskonalające
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie
 • wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni fakultatywne i tłumaczone na język polski
 • uczelnia jest członkiem Grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 25-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu należy do największej grupy uczelni biznesowych w Polsce. WSB w Toruniu z Wydziałem w Bydgoszczy to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration