Wybrałam studia na WSB, bo uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi selekcję w oparciu o doświadczenie menedżerskie, które musi być przynajmniej 8-letnie. Mam nadzieję, na zbudowanie trwałych i owocnych relacji biznesowych oraz ugruntowanie swojej wiedzy w zakresie leadership. Myślę, że to się uda, ponieważ studia są fantastyczne, a grupa otwarta i chętna do dzielenia się wiedzą.

Beata Rembierz
HR Manager, KIRCHHOFF Polska, absolwentka studiów Executive MBA - Business Trends w WSB we Wrocławiu

Studia Executive MBA - Business Trend
 
Rekrutacja zakończona. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza z listą rezerwową. 
 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu kadr menedżerskich na studiach Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przygotowała innowacyjny program. Są to 2-semestralne studia Executive MBA - Business Trends. 
 
Program został zakwalifikowany do klasy obiecującej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020. 
 
Atuty programu
  • partner biznesowy programu - Adventure for Thought leadership & strategy
  • program przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania
  • rozwój kompetencji przywódczych
  • zajęcia w języku polskim
  • studia dla wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów MBA
  • program realizowany modułowo
  • zajęcia trwają 2 semestry.

Dla kogo?
Studia przygotowaliśmy dla przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do nowoczesnego zarządzania organizacją. Uczestnicy programu zapoznają się z trendami pojawiającymi się na rynkach światowych. Ponadto program ma na celu pokazanie innowacyjnego spojrzenia na zarządzanie i  wskazanie sposobów ich wykorzystania w organizacji. 

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA - Business Trends