Decyzja o studiach MBA była dla mnie kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju osobistym. Wybrałem WSB, ponieważ wielu znajomych polecało mi tę uczelnię jako oferującą najbardziej praktyczne i niestandardowe kierunki, a także nastawioną przede wszystkim na rozwój osób uczestniczących w zajęciach. To właśnie podejście wykładowców, którzy wskazują rozwiązania rzeczywistych problemów i przedstawiają nowe możliwości, odgrywa najważniejszą rolę na studiach MBA. Równie istotna jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i swobodna, otwarta komunikacja. 

Adam Rybiałek
uczestnik studiów Executive MBA - Business Trends w WSB we Wrocławiu

 

Studia Executive MBA - Business Trends

 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu kadr menedżerskich na studiach Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przygotowała innowacyjny program. Są to 2-semestralne studia Executive MBA - Business Trends. 
 
Program został zakwalifikowany do klasy obiecującej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020. 
 
Atuty programu
  • partner biznesowy programu - Adventure for Thought leadership & strategy
  • program przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania
  • rozwój kompetencji przywódczych
  • zajęcia w języku polskim
  • studia dla wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów MBA
  • program realizowany modułowo
  • zajęcia trwają 2 semestry.

Dla kogo?
Studia przygotowaliśmy dla przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do nowoczesnego zarządzania organizacją. Uczestnicy programu zapoznają się z trendami pojawiającymi się na rynkach światowych. Ponadto program ma na celu pokazanie innowacyjnego spojrzenia na zarządzanie i  wskazanie sposobów ich wykorzystania w organizacji. 

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Porównaj programy MBA we Wrocławiu.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA - Business Trends