Studia Executive MBA - Business Trends - nowy program w WSB we Wrocławiu
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu kadr menedżerskich na studiach Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przygotowała kolejny innowacyjny program. Są to 2-semestralne studia Executive MBA - Business Trends. 
Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 
Atuty programu
  • partner biznesowy programu - Adventure for Thought Leadership & Strategy
  • program przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania
  • rozwój kompetencji przywódczych
  • zajęcia w języku polskim
  • studia dla wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów MBA
  • program realizowany modułowo
  • zajęcia trwają 2 semestry.

Dla kogo?
Studia przygotowaliśmy dla przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do nowoczesnego zarządzania organizacją. Uczestnicy programu zapoznają się z trendami pojawiającymi się na rynkach światowych. Ponadto program ma na celu pokazanie innowacyjnego spojrzenia na zarządzanie i  wskazanie sposobów ich wykorzystania w organizacji. 

WSB Wrocław Executive MBA - Business Trends