Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna i szukałam kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko managerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy managera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a „small talk’i” prowadzone w czasie przerw, pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas - studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA ogrywają - dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana doświadczeń, zarówno z wykładowcami, prowadzącymi, ale też spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy. 

Monika Bartlińska
uczestniczka studiów MBA w WSB w Toruniu

Master of Business Administration - Zdrowie

Program MBA Zdrowie Program studiów łączy wiedzę prawniczą, ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania. Jego celem jest przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia.  

Studia MBA Zdrowie z myślą o rozwoju komepetencji kadry zarządzającej, właścicieli przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, lekarzy i pracowników instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników firm z sektora farmaceutycznego oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych lub firm z sektora farmaceutycznego. 

Program studiów kierowany jest także do osób chcących rozwinąć praktyczne umiejętności, które pozwolą na pełnienie funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia oraz kompleksowe zarządzanie podmiotami z tego sektora. 

Poprzez udział w programie studiów MBA Zdrowie uczestnicy zdobędą praktyczne i aktualne informacje z zakresu zarządzania. Pozyskana wiedza będzie fundamentem do rozwoju kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak: 

  • analiza i rozwiązywanie problemów organizacji, 
  • formułowanie strategii rozwojowych, 
  • sprawne podejmowanie decyzji, 
  • wdrażanie cyfryzacji w ochronie zdrowia, 
  • skuteczne negocjowanie i prowadzenie mediacji, 
  • zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok