Partnerskie podejście Wyższych Szkół Bankowych do słuchaczy MBA sprawia, że uczelnie kładą szczególny nacisk na kwestie organizacyjne. Łączenie aspektów zawodowych i prywatnych przez słuchaczy to wyzwanie, któremu staramy się sprostać. Efektem są m.in.: weekendowy tryb zajęć, zjazdy raz w miesiącu czy modułowa forma zaliczeń.

Zjazdy

 • studia MBA trwają 2 lata
 • program studiów jest podzielony na moduły
 • zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu (nie częściej niż dwa razy w miesiącu), w weekendy i trwają po 8 godzin dydaktycznych dziennie.

Język wykładowy
W przypadku programów polskojęzycznych wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez zagranicznego partnera programu (Franklin University lub University of Northampton).

W przypadku programów międzynarodowych:

 • Executive MBA w WSB w Poznaniu – 100% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim
 • Franklin University MBA w WSB we Wrocławiu– 100% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.

Metody nauczania
Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • realizację projektów
 • symulacje oraz prezentacje.

Kluczowym elementem programu MBA jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy, wymiany doświadczeń i odnoszenia wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć do swoich doświadczeń w biznesie.

Materiały dydaktyczne
Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje przygotowany przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, który zawiera m.in.:

 • autorskie opracowania
 • zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania
 • analizy przypadków
 • materiał teoretyczny
 • akty prawne
 • niezbędne informacje organizacyjne, jak np. zasady zaliczenia.

Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz Extranetu i Moodle.

Słuchacze FUMBA Wrocław mogą korzystać z platformy myFranklin, która jest portalem amerykańskiego uniwersytetu i umożliwia słuchaczom dostęp do materiałów z zajęć, e-biblioteki oraz kalendarza akademickiego. Pozwala także na kontakt z amerykańskimi wykładowcami.

Komfortowe warunki

 • zajęcia prowadzone są w budynkach Wyższej Szkoły Bankowej lub w innych pomieszczeniach (hotelach, biurowcach)
 • sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny
 • słuchacze podczas zajęć mogą korzystać z komputerów osobistych, mają dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi
 • słuchacze mogą liczyć na stały kontakt z opiekunem grupy i pomoc Biura programu MBA
 • dojeżdżający na zajęcia mogą skorzystać z przygotowanych dla nich zniżek w okolicznych hotelach.

Sposób zaliczania zajęć

 • uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe
 • każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem
 • podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest uczestnictwo w minimum 80% wszystkich przewidzianych w programie zajęć, zaliczenie wszystkich modułów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony.

 

Wyższe Szkoły Bankowe to lider programów MBA w Polsce*. Jakość kształcenia zapewnia 20 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z 2 krajów oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie słuchaczy i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2020 r. Badań Atrybutów Marki 98,6% absolwentów Wyższych Szkół Bankowych poleciło innej osobie studia w WSB.
*lider w ujęciu ilościowym

Studia MBA WSB to

20 lat doświadczenia / 13 programów / 8 miast / 1 najlepszy wybór!

Check offer