Uczestnicy studiów MBA to osoby z różnorodnych branż, środowisk. Spotykają się tutaj prezesi, dyrektorzy i menedżerowie, a każdy wnosi doświadczenie, kontakty i cenne wskazówki biznesowe. Dzięki temu MBA to nie tylko studia, ale przede wszystkim platforma networkingowa, która pozwala na dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i naukę od siebie nawzajem.

Poniżej prezentujemy profil słuchacza MBA, który powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez serwis MBA Portal na przełomie lutego i marca 2016.

źródło: Profil MBA 2016 - raport z badania, www.mbaportal.pl

Wartością dodaną studiów MBA jest czerpanie z doświadczenia zawodowego innych uczestników. Według badań MBA Portal to doświadczenie jest raczej dłuższe niż krótsze, gdyż 89% uczestników studiów MBA to osoby z doświadczeniem zawodowym powyżej 6 lat. Najczęściej jednak uczestnicy programów MBA w Polsce to osoby z 6-12-letnim doświadczeniem zawodowym (52%).

 źródło: Profil MBA 2016 - raport z badania, www.mbaportal.pl

 Na studiach MBA nadal jest mniej kobiet niż mężczyzn. Stanowią one zazwyczaj od 21 do 40 procent grupy. 

źródło: Profil MBA 2016 - raport z badania, www.mbaportal.pl

Wyższe Szkoły Bankowe to lider programów MBA w Polsce*. Jakość kształcenia zapewnia 18 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z 3 krajów oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie słuchaczy i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2017 r. Badań Atrybutów Marki 9 na 10 absolwentów Wyższych Szkół Bankowych poleciło innej osobie studia w WSB.
*lider w ujęciu ilościowym

Studia MBA WSB to

18 lat doświadczenia / 14 programów / 8 miast / 1 najlepszy wybór!

Check offer