Myślę, że studia Executive MBA to dobry wybór dla ambitnych osób, traktujących ten program jako realną inwestycję w swoją karierę zawodową. Dlatego wobec powyższych studiów postawiłam wysoko poprzeczkę. W szczególności liczyłam oprócz teorii na ich praktyczny charakter, aktualność zakresu programowego oraz możliwość nawiązania wartościowych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów. Już pierwsze zajęcia były niezwykle interesujące. Z pewnością to zasługa wykładowcy prowadzącego zajęcia z cyfryzacji biznesu, który bardzo merytorycznie podszedł do tematu i umiejętnie zbudował nasze zaangażowanie na zajęciach. Inspirująca okazała się wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nami uczestnikami. Dzięki temu, że pochodzimy z różnych branż, wymiana doświadczeń jest równie ciekawa i pozwala nam na szersze lub całkowicie nowe spojrzenie na prowadzony biznes.

Edyta Kołodziej
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, sektor nieruchomości, słuchaczka studiów EMBA – Business Trends

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Business Trends (2 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

liczba ratwysokość ratycałkowite czesne
119 000 zł19 000 zł
210 000 zł20 000 zł
102100 zł21 000 zł

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 26.03-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł 500 zł

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów 
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Executive MBA - Business Trends