To był poniekąd przypadek. Mój przyjaciel miał motywację (przymus wręcz), aby zapisać się na takie studia. Ja zaś pod wpływem jego namów ewoluowałem w takim kierunku, że w sobie tę potrzebę studiów również  wykreowałem. I teraz jestem już przekonany co do słuszności tego wyboru. I nawet myślę sobie: „Dlaczego tak długo się zastanawiałem?”. Znam WSB, ludzi, którzy ją tworzą, ich kulturę organizacyjna od lat. I to było gwarantem dobrej jakości. Poza tym „zaliczyłem” już kilka podyplomówek w WSB (zarówno jako słuchacz, jak i jako wykładowca) i doświadczenia miałem zawsze pozytywne. Poza tym wypalam się trochę w swej pracy. Potrzebuję oderwania od tego, co robię na co dzień, potrzebuję innego spojrzenia, inspiracji. Wiedza (też ważna) jest jednak na dalszym miejscu.

Piotr Wałcerz
słuchacz studiów EMBA - Business Trends w WSB we Wrocławiu

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Business Trends (2 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

liczba ratwysokość ratycałkowite czesne
119 000 zł19 000 zł
210 000 zł20 000 zł
102100 zł21 000 zł

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 26.03-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł 500 zł

Uwaga! Ze względu na dużą ilość kandydatów rekrutacja może zakończyć się przed 30 września.

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów 
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA - Business Trends