Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów 
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Business Trends (2 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

liczba ratwysokość ratycałkowite czesne
118 000 zł18 000 zł
29300 zł18 600 zł
101920 zł19 200 zł

 • Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia Executive MBA – Business Trends w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2018 r., otrzymują zniżkę 1000 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r., otrzymują zniżkę 1000 zł.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie 1 lipca do 10 września 2018 r., otrzymują zniżkę 500 zł.

WSB Wrocław Executive MBA - Business Trends