Myślę, że studia Executive MBA to dobry wybór dla ambitnych osób, traktujących ten program jako realną inwestycję w swoją karierę zawodową. Dlatego wobec powyższych studiów postawiłam wysoko poprzeczkę. W szczególności liczyłam oprócz teorii na ich praktyczny charakter, aktualność zakresu programowego oraz możliwość nawiązania wartościowych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów. Już pierwsze zajęcia były niezwykle interesujące. Z pewnością to zasługa wykładowcy prowadzącego zajęcia z cyfryzacji biznesu, który bardzo merytorycznie podszedł do tematu i umiejętnie zbudował nasze zaangażowanie na zajęciach. Inspirująca okazała się wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nami uczestnikami. Dzięki temu, że pochodzimy z różnych branż, wymiana doświadczeń jest równie ciekawa i pozwala nam na szersze lub całkowicie nowe spojrzenie na prowadzony biznes.

Edyta Kołodziej
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, sektor nieruchomości, słuchaczka studiów EMBA – Business Trends

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Business Trends (2 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

liczba ratwysokość ratycałkowite czesne
119 000 zł19 000 zł
210 000 zł20 000 zł
102100 zł21 000 zł

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 26.03-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł 500 zł

Uwaga! Ze względu na dużą ilość kandydatów rekrutacja może zakończyć się przed 30 września.

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów 
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia MBA?

Zrób kolejny krok

Executive MBA - Business Trends