To był poniekąd przypadek. Mój przyjaciel miał motywację (przymus wręcz), aby zapisać się na takie studia. Ja zaś pod wpływem jego namów ewoluowałem w takim kierunku, że w sobie tę potrzebę studiów również  wykreowałem. I teraz jestem już przekonany co do słuszności tego wyboru. I nawet myślę sobie: „Dlaczego tak długo się zastanawiałem?”. Znam WSB, ludzi, którzy ją tworzą, ich kulturę organizacyjna od lat. I to było gwarantem dobrej jakości. Poza tym „zaliczyłem” już kilka podyplomówek w WSB (zarówno jako słuchacz, jak i jako wykładowca) i doświadczenia miałem zawsze pozytywne. Poza tym wypalam się trochę w swej pracy. Potrzebuję oderwania od tego, co robię na co dzień, potrzebuję innego spojrzenia, inspiracji. Wiedza (też ważna) jest jednak na dalszym miejscu.

Piotr Wałcerz
słuchacz studiów EMBA - Business Trends w WSB we Wrocławiu

 

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i fakt, że społeczność studencka Wyższych Szkół Bankowych jest bardzo duża, podjęliśmy decyzję, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na studiach MBA będą odbywać się w formie hybrydowej - część zajęć w salach, część zdalnie. Przeważającą większość modułów planujemy zrealizować tradycyjnie w murach uczelni*

Najważniejsze dla nas jest wspólne bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia.

*W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. Słuchaczy MBA traktujemy po partnersku, więc decyzje o ewentualnym całkowitym przejściu na online będziemy z Państwem konsultować.

Opłaty za studia Executive MBA – Business Trends (2 semestry)
Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

liczba ratwysokość ratycałkowite czesne
119 000 zł19 000 zł
210 000 zł20 000 zł
102100 zł21 000 zł

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 25.03-30.09.2020
Kwota zniżki 1 000 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia25.03-30.06.20201.07-30.09.2020
Kwota zniżki 1 000 zł 500 zł

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 8-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną na adres
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Biuro Programu MBA
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław

Etap 3
Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA: 

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów 
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA - Business Trends