O tym, że studia MBA są jednym z najbardziej efektywnych sposobów na pozyskanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, dowiedziałem się od moich znajomych, którzy już je ukończyli. Jednym z głównych atutów, jakie wskazywali, była możliwość poznania ciekawych ludzi oraz wymiany informacji i doświadczeń. Mogę śmiało powiedzieć, że w tym zakresie zajęcia przerosły moje wyobrażenia i oczekiwania: różnorodność i dojrzałość doświadczeń, jak również kultura i osobowości innych słuchaczy, są chyba najcenniejszym elementem tych studiów. Już pierwszy zjazd, w którym uczestniczyłem, pokazał, że Wyższa Szkoła Bankowa to dobry wybór.

Bogusław Kłodziński
Area Sales manager Poland, COMM-TEC GmbH, słuchacz studiów EMBA - Business Trends w WSB we Wrocławiu

Program studiów

1. Orientation Day. Leadership Essentials
Zjazd wprowadzający o charakterze informacyjno-integracyjnym. Celem spotkania jest wprowadzenie słuchacza w proces studiowania na studiach MBA. Słuchacze zapoznają się z procesem dydaktycznym i organizacją roku akademickiego. Część integracyjna ma charakter warsztatowy. Jej zadaniem jest wyznaczenie sobie celu (przywódczego) na studiach, zaplanowanie ścieżki rozwoju w zakresie przywództwa, mentalne przygotowanie do całego roku akademickiego oraz zbudowanie grupy, co przełoży się na korzyści płynące z networkingu.
 
2. Rzeczywistość 4.0 - cyfrowa przyszłość biznesu
Cyfryzacja biznesu staje się koniecznością. Przestała ona być jedynie sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej i możliwości pokazania potencjału organizacji. Stała się koniecznym czynnikiem utrzymania się na rynku oraz fundamentem dalszego rozwoju. Podczas dwudniowego spotkania dokonamy przeglądu wiodących rozwiązań oraz trendów rynkowych w zakresie nowych technologii, kreujących obecne i przyszłe ramy cyfrowego biznesu. Najważniejsza będzie wymiana inspiracji, poglądów i doświadczeń między uczestnikami, aby wypracować możliwe zastosowania nowoczesnych technologii we własnych organizacjach, wpasowując je do przyszłych strategii. 
 
3. Zarządzanie talentami 
Koncepcja ta obejmuje poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, motywowanie osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności. Pokazuje, jak doskonalić ich kompetencje oraz potencjał intelektualny, a także jak wykorzystać ich zdolności dla realizacji strategii organizacji. 
 
4. Zarządzanie wartością firmy
To podejście, które ma na celu budowanie i maksymalizowanie wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Obejmuje takie obszary, jak mierzenie wartości rynkowej, optymalizacja przedsiębiorstwa, szukanie źródeł zwiększenia i maksymalizacji wartości poprzez długoterminowe strategie rozwoju. 
 
5. Teoria gier w podejmowaniu decyzji 
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności w zakresie myślenia i działania strategicznego, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu z wykorzystaniem teorii gier oraz wykorzystanie przeanalizowanych informacji do podjęcia optymalnych decyzji.
 
6. Innowacje w biznesie. Narzędzia myślowe Thinking Tools
Badania naukowe dowodzą, że wszyscy ludzie mają taki sam potencjał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Niestety, bardzo niewielu z nas umie spontanicznie z tego potencjału skorzystać, natomiast KAŻDY może się w tym wyćwiczyć. Procesy myślowe to zestaw narzędzi, które, stosowane na co dzień, pozwalają w systematyczny sposób zmienić każdą organizację w bardzo innowacyjną. 
 
7. Storytelling
Storytelling to używanie opowieści do budowania więzi i relacji firmy z odbiorcami, najczęściej wykorzystywany w działaniach o charakterze marketingowym. Polega na zbudowaniu zaufania i zaangażowania klientów/odbiorców pod wpływem usłyszanej opowieści.  
 
8. Design Thinking 
Design Thinking to nowe podejście do procesu innowacji, polegające na zbudowaniu interdyscyplinarnego zespołu, którego celem jest wypracowanie możliwego do wdrożenia rozwiązania. To myślenie o problemie w sposób kreatywny, niestandardowy, bez ograniczeń. 
 
9. Perswazja dla zaawansowanych
 
10. Leadership Challenge 
 Leadership Challenge to 2-dniowa, wyjazdowa sesja z zakresu przywództwa osobistego, zespołowego i organizacyjnego, składająca się z serii ćwiczeń, dyskusji i refleksji, prowadzona metodą Experiential Education. Grupa i każdy uczestnik stanie przed szeregiem niekonwencjonalnych wyzwań odpowiadających temu, co dzieje się we współczesnym świecie, tak aby powrócić do swoich firm z ładunkiem nowej inspiracji w zakresie przewodzenia sobie i swoim ludziom. Elementem programu będzie informacja zwrotna dla każdego uczestnika oraz wizja i plan rozwoju na przyszłość. Sprawdź się w działaniu i zaplanuj, co ze swoich doświadczeń przekażesz Twoim następcom. 
 

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i fakt, że społeczność studencka Wyższych Szkół Bankowych jest bardzo duża, podjęliśmy decyzję, że zajęcia w roku akademickim 2020/2021 na studiach MBA będą odbywać się w formie hybrydowej - część zajęć w salach, część zdalnie. Przeważającą większość modułów planujemy zrealizować tradycyjnie w murach uczelni*

Najważniejsze dla nas jest wspólne bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia.

*W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. Słuchaczy MBA traktujemy po partnersku, więc decyzje o ewentualnym całkowitym przejściu na online będziemy z Państwem konsultować.

Organizacja studiów
Program składa się z 10 modułów, a każdy z nich obejmuje 16 godzin zajęć. Studia trwają 1 rok (2 semestry), a zajęcia odbywają się w weekendy.

 
Kadra dydaktyczna
Nasi słuchacze spotykają na zajęciach ekspertów z różnych dziedzin biznesu. Każdy moduł prowadzi specjalista, który na co dzień zawodowo zajmuje się danym obszarem. 
 
Zasady zaliczenia studiów
Zaliczenie studiów polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z:
  • wszystkich modułów w ramach programu
  • pracy biznesowej
  • testu końcowego.
Elementem warunkującym jest frekwencja na zajęciach w wymiarze 80%.
 
Praca biznesowa to opis inspiracji, którą słuchacz zaczerpnął podczas zajęć i wdrożył do swojego życia zawodowego. Powinna zawierać opis problemu biznesowego, zastosowanego narzędzia oraz realnych lub oczekiwanych rezultatów tej implementacji. Pracę oceniają eksperci.
 
Dokumenty zaświadczające ukończenie studiów
Absolwenci programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów Executive MBA - Business Trends wystawiane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, dyplom Executive MBA – Business Trends sygnowany przez Rektora WSB we Wrocławiu oraz certyfikat potwierdzający kompetencje przywódcze wystawiony przez AfT leadership & strategy.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA - Business Trends