Tworzenie innowacyjnych i technologicznych projektów czy spółek to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców. Liczy się elastyczność i zwinność, umiejętność budowania produktu pod potrzeby użytkownika oraz szybkie testowanie na rynku pierwszych koncepcji. Dlatego założyciele start-upów muszą kształcić u siebie przede wszystkim tzw. kompetencje przyszłości, czyli między innymi kreatywność, umiejętności cyfrowe, współpracę w zespole, analizowanie danych czy rozwiązywanie złożonych problemów. Z potrzeby szlifowania tych kompetencji powstał projekt zaliczeniowy studiów MBA, podczas którego studenci będą tworzyć produkty biznesowe, odpowiadające na realne potrzeby konkretnych grup odbiorców.

Dagna Frydrych
wykładowca programu MBA Warszawa

Partner merytoryczny - Franklin University, USA

 

Amerykański partner Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Franklin University, od 1902 roku realizuje misję kształcenia osób aktywnych zawodowo, dostosowując programy nauczania do potrzeb studentów, zmian cywilizacyjnych oraz wymogów rynku pracy. Franklin University to uczelnia międzynarodowa, wychodząca naprzeciw potrzebom studentów. Otwartość na zagraniczne rynki potwierdzają: rozbudowany system e-learningu oraz sieć uczelni partnerskich na świecie. Uczelnia, oprócz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ma m.in następujących partnerów:

  • University of St. Kliment Ohridski (UKLO), Bitola, Macedonia
  • National Mining University (MSU), Dniepropietrowsk, Ukraina
  • Okan University, Istambuł, Turcja
  • Mangalore University, Mangalagangotri, Indie
  • University of Economics in Bratislava (EUBA), Bratysława, Słowacja.

Akredytacje i wyróżnienia

 Akredytacje i wyróżnienia, jakie zdobywają uczelnie, to zewnętrzna i obiektywna ocena wskazująca na spełnianie najwyższych standardów kształcenia. Franklin University uzyskał w 1976 roku akredytację The Higher Learning Commission (HLC) z siedzibą w Chicago. HLC jest jedną z dwóch komisji North Central Association of Colleges and Universities (NCA), która istnieje od 1895 roku i jest jedną z 6 regionalnych instytucji akredytujących w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku Franklin University otrzymał akredytację International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE). IACBE jest amerykańską organizacją akredytującą programy o profilu biznesowym. W procesie akredytacji oceniany jest sposób i efekty uzyskiwane w procesie kształcenia. Ponadto ocenie podlega szereg elementów, począwszy od programów nauczania, poprzez jakość kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, na infrastrukturze skończywszy.

 

Międzynarodowe wyróżnienie dla WSB i Franklin University

Program partnerski, realizowany wspólnie przez Wyższe Szkoły Bankowe i Franklin University, otrzymał honorowe wyróżnienie w kategorii „Partnerstwo Międzynarodowe”, przyznane przez Institute for International Education (2014). Założony w 1919 r. Institute for International Education jest prywatną organizacją non profit oraz liderem międzynarodowej wymiany osób i idei. We współpracy z rządami, fundacjami i innymi sponsorami IIE tworzy programy studiów i staży dla studentów, nauczycieli i pracowników różnorodnych branż. W 2012 roku Franklin University znalazł się wśród 20 najlepszych uczelni w rankingu przygotowanym przez Online Education Database, instytucję oceniającą programy uczelni oferujących kształcenie online.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Informator 2022 - Studia MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie