Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców także przedstawicielom partnerów biznesowych. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach studiów należą m.in.:

  • dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB - absolwent psychologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1995 uzyskał na tej uczelni stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2012 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii Absolwent International Faculty Program (IFP) IESE Business School Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem i członek zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie 
  • prof. Andrzej Blikle - profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk. Wykładał na uniwersytetach w Polsce, USA, Kanadzie, Danii i Szwecji. W latach 1990-2010 był prezesem A.Blikle Sp. z o.o. Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smith’a. W 2015 r. jego książka „Doktryna jakości” zajęła I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny”, a w roku 2016 przez SGH została uznana za „najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015”. Od roku 2008 prowadzi firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.
  • Dr Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, prezes Instytutu Lema, od 2021 prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Od 2019 do 2021 dziekan Wydziału Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2017–2019 koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych[1], a w latach 2018–2019 dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Prorektor ds. Innowacji w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.
  • Ilona Stawczyk - wykładowca i trener MBA, certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji  menedżerskich. Analityk Transakcyjny, posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Członek i założyciel Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
  • Tomasz Gordon - trener biznesu, coach oraz wykładowca akademicki. Od ponad 12 lat wspiera działy sprzedaży, menedżerów i właścicieli firm. Ukończył Akademię Trenera Biznesu „Kontrakt OSH”. Jest również certyfikowanym ekspertem wielopoziomowego testu kompetencji zawodowych Master Person Analysis. Wykłada „Teorię i praktykę coachingu” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Sprawuje także funkcję koordynatora „Akademii Menedżera” , autor książki „Nowa psychologia zarządzania”. 
  • prof. UE dr Maria Gorczyńska – absolwentka Kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Zarządzania  (obecnie Wydział Finansów i Ubezpieczeń)  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów.  Naukowiec i praktyk z zakresu finansów menadżerskich, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej spółek. Autorka i współautorka ponad 80 opracowań naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych z elementami praktyki. Członek trzech projektów badawczych oceniających w praktyce obszary: budowy struktury kapitału, płynności finansowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów zarządzania ryzykiem w wybranych obszarach podejmowania decyzji menedżerskich. Kompetencje zawodowe nabywała uczestnicząc w kadrach zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.
  • Dr Bartłomiej Biga - zawodowo przekonuje ludzi, że ekonomia jest piękna, prawo nie musi być nudne, a naukowiec może mówić zrozumiale. Zajmuje się przede wszystkim własnością intelektualną i innymi aktywami niematerialnymi, ekonomią behawioralną, ekonomiczną analizą prawa i gospodarką cyfrową. Współtworzy ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy, który można streścić jako odejście od powszechnego w biznesie myślenia w stylu każdy przychód dobry, każdy koszt zły“. Prowadzi bloga i podcast „Wiedza Nieoczywista”.
  • Mariusz Grudzień - trener, coach, menadżer, doradca indywidualnego rozwoju zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie. 
  • Usamah Afifi - konsultant, wykładowca akademicki, trener biznesu i coach MLC. Absolwent Executive Management Studies w London Business School, MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej , SWPS i UNIR w Madrycie. Zajmował kierownicze stanowiska w Sybase, IBM, PricewaterhouseCoopers, Lockheed Martin, American Management Systems. Obecnie działa również jako strategiczny doradca dla kadry menedżerskiej klientów. Specjalista w zarządzaniu złożonymi projektami i dostarczaniu efektów biznesowych, począwszy od realizacji strategii, zarządzania zmianą i przebudowy procesu, do wdrożenia rozwiązań informatycznych i outsourcingu – w takich branżach, jak finanse, telekomunikacja, przemysł, handel i media. Mistrz NLP (Polski Instytut NLP, 2010). Jest członkiem Project Management Institute – posiada min. certyfikat PMP, Prince2, Agile, ITIL. 
  • Dagna Frydrych - manager z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze marketingu i zarządzania projektami. Obecnie odpowiada za marketing B2B i relacje inwestorskie w start-upie z obszaru industrial IOT - CTHINGS.CO. Poprzednio pracowała jako manager w Polskim Funduszu Rozwoju, w którym zajmowała się rozwojem biznesu początkujących spółek i działaniami edukacyjnymi skierowanymi do przedsiębiorców, m.in. poprzez projekty takie jak Projektanci Innowacji PFR, Szkoła Pionierów PFR, czy kursy online. Odpowiadała również za budowanie i realizację strategii marketingowej i międzynarodową ekspansję start-upu Inteliclinic, pracowała m.in. w agencji PR, a także w departamencie marketingu BMW Group Polska. Wspiera mentoringowo młode start-upy. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok