Jak wynika z najnowszej odsłony raportu Technology Vision 2021 przygotowanego przez Accenture, dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym wdrażanie innowacji liderzy rynku zwiększają swe przychody pięć razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. 92% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że w 2021 roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji w praktyce. Znacząco wzrosnąć mają także innowacje technologiczne nie zarezerwowane już tylko dla działów IT. Bez wątpienia jednak przeprowadzanie powyższych zmian odbywać się będzie w cieniu pandemii, która rewolucjonizuje sposób organizacji pracy, wymusza na nas kładzenie jeszcze większego nacisku na aspekty etyczne oraz utrudnia planowanie. Podołanie tym wielkim wyzwaniom na nieporównywalną dotychczas skalę wymaga multidyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość. Liderzy biznesu będą zmuszeni do analizy bardzo wielu różnych czynników, podejmując decyzje, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji. Program studiów MBA oferowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie został dostosowany do najbardziej aktualnych trendów rozwoju przedsiębiorczości i potrzeb rynkowych, determinowanych również pandemią COVID-19. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę pozwalającą podołać wyzwaniom zmieniającego się świata.

dr Maciej Kawecki
prorektor WSB w Warszawie

Studia MBA online w WSB w Warszawie 

 

Program Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia w formule online. Program kierujemy do menedżerów i liderów biznesu, którym zależy na rozwoju swoich umiejętności przywódczych. Uczestnicy studiów zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje także najnowsze trendy z zakresu technologii wspierających realizowanie celów biznesowych.  

Studia MBA online to m.in.: 

 • sesje eksperckie i networkingowe, 
 • zajęcia z praktykami biznesu, 
 • współpraca z międzynarodową uczelnią Franklin University,
 • nauka w oparciu o najnowsze trendy rynkowe i technologiczne,
 • dyskusje i projekty prowadzone w gronie profesjonalistów,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami - menedżerami firm i liderami biznesu,
 • zajęcia w formule online, pozwalające na elastyczne łączenie studiów, życia zawodowego i prywatnego. 

Dla kogo studia MBA:

Program MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie został zaprojektowany z myślą o:​

 • liderach biznesu, kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz osobach aspirujących do objęcia stanowisk kierowniczych​,
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania innowacji w biznesie,
 • osobach prowadzących własne firmy, ​
 • osobach, które planują poszerzyć zakres działalności firmy i przygotować ją na wyzwania XXI wieku,
 • osobach, którym zależy na rozwoju umiejętności przywódczych i orientacji w najnowszych trendach w obszarze technologii wspierających realizowanie celów biznesowych,
 • osobach zmotywowanych, nastawionych na samorozwój, gotowych czerpać wiedzę i inspirację z różnych źródeł, otwartych na działanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości​.

Unikalny program rozwojowy ​

Każdy z uczestników programu przechodzi diagnostykę osobowości i kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym z wykorzystaniem m.in. oryginalnego narzędzia WSB Warszawa COMP- 21. Szeroko rozumiany rozwój osobisty będzie realizowany tak na zajęciach wspólnych, w systematycznej pracy własnej uczestników, peer-coachingu oraz dwóch spotkaniach z mentorem rozwojowym. Uczestnicy prowadzą Dziennik, który jest narzędziem umożliwiającym systematyczną autorefleksję nad własnym rozwojem w trakcie całego okresu studiów.​

 

Praktyczny projekt zaliczeniowy o charakterze startupowym 

Projekt zaliczeniowy będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce. Studenci dostaną do wyboru kilka wyzwań, z którymi mierzą się się polskie duże firmy, start-upy, NGOsy czy jednostki publiczne. Przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli wymienionych podmiotów będą musieli w zespołach zidentyfikować konkretne problemy, zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników, opracować model biznesowy i prototyp/MVP rozwiązania. Na koniec projekty zostaną poddane ocenie jury, składającego się z inwestorów VC i ekspertów z rynku. Projekt zaliczeniowy planowany jest na ok 70h. 

 

Zainteresowały Cię studia MBA online w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ

 

Dowiedz się więcej o studiach, które przygotowujemy. Obejrzyj film. 

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

WSB w Warszawie należy do grupy jedenastu Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 28-letnia obecność na rynku edukacyjnym. Jako grupa oferujemy zarówno studia wyższe, podyplomowe i MBA, jak i różnorodne szkolenia. Działając w myśl idei work-life balance, kształcimy tak, aby pokazać studentom, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i partnerami grupy WSB. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia ekspertów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok