Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
uczestniczka studiów MBA w WSB w Toruniu

Program MBA – Zdrowie stworzyliśmy z myślą o zarządzaniu i lepszym funkcjonowaniu podmiotów ochrony zdrowia we współczesnym, cyfrowym środowisku. Uważamy, że największą wartością dla uczestników studiów jest wymiana doświadczeń oraz czerpanie praktycznej wiedzy z realnych przykładów. W celu zagwarantowania tej wartości podjęliśmy współpracę z firmą technologiczno-medyczną Saventic Health.   

Saventic Health specjalizuje się w tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji wspierających procesy diagnostyczne, w tym diagnostykę chorób rzadkich. Opracowane algorytmy stanowią system wsparcia decyzji klinicznych i są dostępne poprzez:   

  • platformę SARAH, która jest przeznaczona dla lekarzy i wdrażana w nowoczesnych podmiotach medycznych,   
  • Fundację Saventic, unikalną aplikację dostępną dla lekarzy i pacjentów, którzy od dłuższego czasu zmagają się z ustaleniem właściwej diagnozy.  

 

Dzięki współpracy z firmą Saventic Health uczestnicy programu MBA – Zdrowie będą mieli okazję dowiedzieć się, jak algorytmy oparte na sztucznej inteligencji analizują EHR pacjentów (dane laboratoryjne, radiologiczne, opisowe) i dostarczają klinicystom ICD-10, uzasadnienie i rekomendacje dla dalszego postępowania.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration - Zdrowie