Po pierwszych zjazdach wiem, że te studia będą wymagać dużo więcej pracy, niż się spodziewałam, a także samodzielności i determinacji. Poziom jest wysoki, a wykładowcy wymagający. Znalazłam tu jednak to, na czym mi zależało: możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwem oraz międzynarodowe środowisko sprzyjające wymianie doświadczeń. Grupa jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo, a tutaj nie ma słabych ogniw.

Magdalena Markowska
absolwentka studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

The Franklin University Master of Business Administration program is an elite course that combines academic excellence with professional expertise. Its singular features attract executives filling key positions in Polish and international businesses. Among the program’s alumni there are members of such major organizations as e.g.: 

 • 3M Poland
 • Credit Suisse
 • Dozamel sp. z o.o.
 • Exact Systems Capital Group
 • Faurecia
 • Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.
 • Hewlett Packard (Global e-Business Operations sp. z o.o.)
 • Hicron
 • IBM Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o.
 • Neonet
 • Siemens Nokia Networks
 • Silicon & Software Systems Polska sp. z o.o.
 • WABCO Polska sp. z o.o.

Interested in our studies?

Take another step