Miałam wybór: nauczyć się hiszpańskiego, rozpocząć budowę domu albo rozpocząć studia Executive MBA… Finalnie zdecydowałam się połączyć te trzy 
wyzwania w jednym czasie i absolutnie nie żałuję. Na studiach poszukiwałam przede wszystkim nowych kontaktów i możliwości networkingowych – okazji do wymiany myśli, idei i doświadczeń z ludźmi z innych branż i działów. I to właśnie znalazłam. Obecnie jestem na drugim roku – nadal pełna entuzjazmu. 
Pasjonują mnie obszary operations management, lean management i optymalizacja procesów wewnętrznych. Znalazłam źródło inspiracji.  
Beata Tustanowska
Członek Zarządu, Dyrektor Exportu LUG Light Factory sp. z o.o., słuchaczka programu Aalto Executive MBA w WSB w Poznaniu

The highly prestigious Aalto Executive MBA in Poznan program is designed for professionals seeking to upgrade their management education and develop skills that are key to efficient performance in an international environment. Program participants typically work in executive posts.

Aalto Executive MBA in Poznan students at the WSB University in Poznan:

  • have ample work experience in a variety of roles and business areas: management, finance, marketing, logistics, human resources, law, etc.
  • work for large corporations or run their own businesses
  • speak English fluently
  • are high-flying and highly motivated individuals, strongly committed to achieving their objectives
  • aim at professional success and personal development.

Our students and alumni are employed by such companies and institutions as:

WSB Poznan Aalto Executive MBA