Zdecydowałam się na studia MBA ze względu na ekspercki poziom i wymianę doświadczeń między wykładowcą a słuchaczami oraz między samymi słuchaczami. Ważne dla mnie jest to, że wykładowca jest tak jak ja - praktykiem, osadzonym w działalności gospodarczej. Problemy, z którymi się styka i które nam podczas zajęć przekazuje są realne. Na zajęciach analizujemy przypadki, realizujemy projekty, dyskutujemy i wymieniamy się uwagami. Uczymy się przezwyciężać emocje i reagować racjonalnie w trudnych sytuacjach. Mamy możliwość pracy w grupie, którą tworzą specjaliści różnych branż, dzięki czemu dzielimy się doświadczeniem i aktualizujemy wiedzę z różnych dziedzin biznesu.

Joanna Sypuła
uczestniczka programu MBA w WSB w Chorzowie

The specialization of the MBA program of the WSB University in Chorzów – Management in International Business – aims to provide program participants with a global understanding of the condition and functioning of a company operating in the international setting. The program touches upon various thematic business areas. Program participants gain knowledge on, among others, organizational structures being formed in the process of international business operations. They also learn what aspects of the international setting should be taken into consideration by managers responsible for international operations.

The program is delivered in partnership with Franklin University in the USA.

  • the program takes 2 years to complete
  • classes are held on weekends (Saturdays and Sundays), no more than twice in a month
  • language of instruction is Polish
  • classes are designed to use interactive teaching methods: workshops, case studies, panel discussions, business games
  • program participants can attend lectures conducted by well-known experts such as Prof. Witold Orłowski, Paweł Tkaczyk and Gen. Roman Polko
  • program  participants can also take part in the study tour to Franklin University in Columbus, Ohio.

More details on the program can be found on the Polish site of the program.

Interested in our studies?

Take another step