Treść artykułu:

Wstęp
Celem badania było przeanalizowanie zarządów spółek giełdowych notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod kątem ilości osób posiadających dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration. Ponadto zidentyfikowaliśmy najbardziej popularny dyplom MBA wśród menedżerów zarządzających spółkami giełdowymi. Pod uwagę braliśmy tylko rynek podstawowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone pod koniec lutego 2015 roku. Do badania przyjęliśmy próbę 481 spółek giełdowych notowanych na rynku podstawowym. Informacje o ilości osób zasiadających w zarządach poszczególnych spółek oraz ich wykształceniu zostały pobrane z ogólnie dostępnych źródeł tj. Krajowy Rejestr Sądowy oraz serwisy internetowe poszczególnych podmiotów rynkowych.

Wyniki badania
Próbę badawczą stanowiło 481 spółek notowanych w okresie wykonywania badania na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki te były zarządzane przez łączną grupę 1507 menedżerów wchodzących w skład zarządów tych spółek. Wśród tych osób udało nam się zidentyfikować 244 członków zarządów, posiadających dyplom MBA. Absolwenci MBA to 16,2% wszystkich członków zarządów spółek giełdowych. Liczba ta jest nieznacznie wyższa od wskaźnika z roku 2014, który wynosił 15,27%.

Wykres 1.  – Spółki zarządzanie przez absolwentów MBA.

Wśród osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych udało nam się zidentyfikować 159 osób z polskim dyplomem MBA oraz 85 osób z dyplomem uczelni zagranicznej. Menedżerowie z polskimi dyplomami stanowią 65% kadry menedżerskiej zasiadającej w zarządach spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

W badaniu udało nam się zidentyfikować 28 uczelni z Polski, które prowadzą lub prowadziły studia MBA a których absolwenci zasiadają w zarządach spółek giełdowych. 

W badaniu udało nam się zidentyfikować 162 spółki, w których zarządach zasiadają absolwenci studiów MBA, przy czym tylko w 65 spółkach prezes zarządu jest absolwentem tych studiów.

Wykres 2.

 

Podsumowanie
Wyniki badania wskazują na uznanie wartości studiów MBA na rynku edukacji  menedżerów.  Dowodzą one, iż dyplom MBA jest paszportem do zarządzania największymi i najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami w gospodarce. Pomagają one również w pełnieniu najwyższych stanowisk w firmach.  Procentowy wzrost ilości absolwentów z dyplomem studiów MBA (9% w stosunku do badania z 2014 roku) jest wyższy niż wzrost ilości spółek notowanych na giełdzie (6% w stosunku do badania z 2014 roku) oraz ilości menedżerów pełniących funkcję w zarządach (2,8% w stosunku do badania z 2014 roku). Wskazuje to na niesłabnącą popularności studiów MBA oraz wysoką wartości dyplomu na rynku pracy.

Badanie zostało opracowane na podstawie danych pochodzących ze strony GPW, stron internetowych spółek, danych Krajowego Rejestru Sądowego w dniach od 12.02.2015 do 26.02.2015.

Źródło: www.mbaportal.pl