Zapraszamy na szkolenie dla słuchaczy MBA 5 i 6 stycznia

Wszystkich słuchaczy zapraszamy na dodatkowe szkolenie "Zawód menedżer – projektant i integrator systemów zarządzania", które odbędzie się w dniach 5-6 stycznia w godzinach 9.00-16.00 w Strefie MBA WSB we Wrocławiu.

 

Zapisy zakończone. Aby wpisać się na listę rezerwową, należy skontaktować się z Biurem Programu MBA. 

Co wyróżnia to szkolenie?
To interdyscyplinarne szkolenie ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy. 

Krótkie wprowadzenie
Obszar zarządzania składa się z dwóch sfer umiejętności: miękkich i twardych. Umiejętności miękkie decydują o jakości interakcji międzyludzkich. Sztuka budowania zespołu i własnego autorytetu, umiejętność motywowania i rozwiązywania sporów, skuteczne komunikowanie się i wpływanie na innych są niesłychanie istotne, ale mogą być niewystarczające. Osoba, która je posiadła, musi bowiem wiedzieć do czego umiejętności te wykorzystać, a tej wiedzy dostarcza sfera umiejętności twardych, której poświęcone jest to szkolenie. 

Umiejętności twarde są maszyną, a umiejętności miękkie - smarem, bez którego maszyna ta nie jest w stanie dobrze funkcjonować. Sam smar, podobnie, jak sama maszyna nie wystarczy. Bez umiejętności twardych niemożliwe jest tworzenie i doskonalenie rozwiązań systemowych, które sprawiają, że ludzie zatrudnieni w organizacji, jadąc każdego dnia do pracy, wiedzą, co mają robić, czemu służy ich praca, do czego zmierzają, w oparciu o jakie kryteria są oceniani i rozliczani oraz jak mają odnosić się do przyszłości, minimalizując wpływ ryzyka i niepewności. Same umiejętności miękkie tego nie zapewnią, choć są niezwykle przydatne. 

Menedżer powinien umieć zaprojektować swoją organizację: dobrać jej strukturę, ustalić odpowiednie zasady pracy i współpracy oraz uzgodnić role i zakresy obowiązków i odpowiedzialności na różnych szczeblach zarządzania. Musi też wiedzieć jak i w jakiej kolejności wdrażać w firmie systemy zarządzania, żeby móc w pełni wykorzystać ukryty w niej potencjał oraz możliwości, jakie oferuje współczesna technologia informatyczna.

Kilka słów o prowadzącym

Sławomir Chmiel: Moją misją jest wspieranie menedżerów w lepszym wykonywaniu ich zawodu. Pomagam organizacjom osiągać sukcesy dzięki dokonywaniu właściwych wyborów strategicznych i wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania. Przez blisko dwie dekady wykonywałem zawód menedżera i dzięki osobistemu doświadczeniu lepiej rozumiem wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć osoby, które – w uznaniu ich kompetencji specjalistycznych – awansowano na menedżerów.

Pracując nad strategią i modelem operacyjnym wielu przedsiębiorstw poznałem specyfikę różnych branż i rynków, a wykonując badania stanu organizacji odbyłem setki kilkugodzinnych rozmów w cztery oczy z kadrą kierowniczą rozmaitych firm i nauczyłem się dostrzegać źródła ich sił i problemów. Miałem też okazję zapoznać się w praktyce ze skutecznymi narzędziami i metodami zarządzania oraz wiele się nauczyć od znakomitych menedżerów, których spotkałem na swojej drodze.

Ukończone studia techniczne nauczyły mnie precyzyjnego myślenia, zaś studia MBA i liczne kursy zarządzania – od strategii, projektów i ryzyka, po rachunkowość, kontroling i finanse – pomogły mi zrozumieć całokształt funkcjonowania organizacji, dzięki czemu umiem dostrzegać ich wewnętrzne zależności, analizować działanie struktur organizacyjnych i rozpoznawać istotne aspekty kultury korporacyjnej.

Zarządzanie jest moją pasją, ponieważ zawód menedżera uważam za kluczowy dla współczesnego świata. Menedżerowie kształtują, bowiem rzeczywistość, która dotyka nas wszystkich w czasie aktywności zawodowej – czyli przez niemal połowę naszego życia – decydując o atmosferze pracy oraz o efektywności i jakości ludzkich poczynań. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA Project Management