Spotkanie ONLINE - Klub Absolwentów i Słuchaczy MBA

06.05.2020 o godz. 16:00 na platformie Zoom odbyło się spotkanie dotyczące TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Zorganizwało je Biuro Programu MBA Wyższej Szkoły Bankowej wraz z członkami Klubu Absolwentów i Słuchaczy MBA.

Podczas spotkania dyskusja prowadzących z słuchaczami toczyła się wokół tematów:

  • ratowanie miejsc pracy, a jeśli się nie da to co?
  • kilka słów o tzw. tarczy antykryzysowej
  • porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru etatu
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
  • zwolnienie ze składek ZUS
  • świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych
  • zmiany w badaniach lekarskich pracownika oraz w szkoleniach BHP
  • jak pomóc odchodzącym pracownikom?

Prowadzący:

Radca prawny Karol Sienkiewicz

Radca prawny od 2002 r., partner Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Ekspert w sprawach dotyczących związków zawodowych i układów zbiorowych pracy, autor programów dobrowolnych odejść. Posiada bogatą praktykę w zakresie restrukturyzacji, łączenia i likwidacji pracodawców. Wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w zakresie prawnych aspektów HR, doradca Związku Pracodawców Ciepłownictwa oraz członek Business Centre Club (Loża Toruńska). W swojej codziennej praktyce pomaga pracodawcom we wdrażaniu i stosowaniu przepisów prawa pracy, nie zapominając o korporacyjnych i biznesowych aspektach prowadzenia działalności.

Radca prawny Agata Kicińska

Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Opracowuje strategie w sporach sądowych z pracownikami, tworzy regulaminy i porozumienia zbiorowe. Ma również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzi bloga dotyczącego prawa pracy z punktu widzenia pracodawców: www.prawodlapracodawcy.pl

Emilia Szypryt Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu FlexHR

Specjalizuje się w doradztwie biznesowym i HR, prowadzi szkolenia, treningi, coachingi. Głównym obszarem zainteresowania jest doskonalenie procesów HR-owych, rozwój kompetencji managerów i pracowników. Monitoruje rynek i trendy a następnie projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania. Od 8 lat wykładowca WSB na kierunkach studiów podyplomowych: HR BP z controllingiem personalnym oraz Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery.  Jako doradca zawodowy w trudnych czasach wspiera pracodawców i pracowników w procesie zwolnień i outplacementu. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok