Open day for Executive Master in International Hotel Management at Les Roches

Thursday, September 22nd @ 5:00 PM - 6:15 PM (Wrocław, Poland Local Time)

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk0NTkxMGQtNmY3MS00YTJmLTk3MWYtZDY1MTFhZWM5YjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%22438ce386-445c-44af-908b-a340eb08f655%22%7d

 

Open Day is an excellent way for prospective applicants to experience Les Roches University and see if we are the right fit for you.

Take part in the meeting with a Les Roches University representative, meet students and get to know the admissions requirements. 

WHAT'S NEEDED?

To ensure a successful experience, participants must have a good internet connection and a quiet environment.

Agenda

5:00 pm     Welcome

5:05 pm     Executive MBA presentation

5:45 pm     Student panel

Meet the speaker:

Goran Yordanov is currently Regional Director of Admissions for Sommet Education, representing Glion and Les Roches, two of the best globally acclaimed, top ranked universities in the field of hospitality and business management. Mr. Yordanov is a hospitality professional himself with over 6 years of experience with different five start brands across several countries. Following his experience in hospitality, he has more than 12 years of counselling experience, helping young leaders choose their education pathway and build a career in the global experience economy. During the meeting, Mr. Yordanov will be presenting the executive education programs at Les Roches offered in a unique partnership with WSB university. The courses are online with up to 6 weeks on campus experience at the beautiful Les Roches campus in Marbella, Spain. The courses are designed for hands-on learning, helping professionals boost their careers and grow further professionally.

Formularz zgłoszeniowy

Współadministratorami danych osobowych są Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, zwane dalej WSB. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych oraz w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją i zakończeniem wydarzenia. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Kontakt do Inspektora ochrony danych w WSB: iod@wsb.pl. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive Master Brochure Feb2022