prof. dr hab. inż. 
Jacek Mercik
Rektor
prof. dr hab. Stefan Forlicz
Rektor Senior 
 dr Marek Natalli
Kanclerz
 mgr Barbara Szczepanik
Zastępca Kanclerza
dr Tomasz Kopyściański
Zastępca Kanclerza
 dr Joanna Nogieć
Wicekanclerz 
Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
mgr Małgorzata Jagusch
Wicekanclerz
Wydziału Ekonomicznego w Opolu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB
Dziekan
Wydziału 
Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
    
  dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału 
Ekonomicznego w Opolu
dr Dariusz Wójcik
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu
dr Robert Majkut
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydział 
Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

 dr Jan Świderski
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

 
dr Anna Pol
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

dr Tomasz Rólczyński
Prodziekan ds. jakości i metodyki kształcenia
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

dr Agnieszka Gawlik
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Ekonomiczny w Opolu

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA Project Management