prof. dr hab. inż. 
Jacek Mercik
Rektor
prof. dr hab. Stefan Forlicz
Rektor Senior 
 dr Joanna Nogieć
Kanclerz
 mgr Agata Natalli
Zastępca Kanclerza
 
dr Tomasz Kopyściański
Zastępca Kanclerza

mgr Barbara Szczepanik

Wicekanclerz 
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu


mgr Małgorzata Jagusch
Wicekanclerz
Wydział Ekonomiczny w Opolu
 
    
  dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału 
Ekonomicznego w Opolu

dr Daria Hofman
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

dr Tomasz Rólczyński
Dziekan Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

 dr Jan Świderski
Prodziekan ds. dydaktycznych 
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

 
dr Anna Pol
Prodziekan ds. organizacyjnych i rozwoju
Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu

dr Justyna Kuświk
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Ekonomiczny w Opolu 

dr Agnieszka Gawlik
Prodziekan ds. dydaktyki i jakości kształcenia
Wydział Ekonomiczny w Opolu
 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok