Wybrałam studia EMBA - Project Management, ponieważ chciałam porównać "wzór" do moich doświadczeń i wykorzystać tę wiedzę w mojej codziennej pracy. Najważniejszą rolę na tych studiach odgrywają charyzma oraz doświadczenie osób prowadzących. Od ich wiedzy oraz sposobu prowadzenia zajęć zależy, czy uzyskam oczekiwaną przeze mnie wartość dodaną z uczestnictwa w studiach. Dużą rolę ma również wysoki poziom merytoryczny i doświadczenie uczestników studiów.

Małgorzata Lepak
Controlling Manager, Bosch, absolwentka studiów EMB - Project Management w WSB we Wrocławiu

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Project Management (3 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 300 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

Liczba ratWysokość raty Całkowite czesne
123 000 zł23 000 zł
38000 zł24 000 zł
151700 zł25 500 zł
 
Promocje
 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 26.03-15.09.2019
Kwota zniżki 1 500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł 500 zł
 
 
 
Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia:
 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom 
licencjata lub magistra)
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim - 3 lata.  
Etap 2   
Zebranie kompletu dokumentów:
 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.
 
Etap 3   
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia MBA?

Zrób kolejny krok

Executive MBA Project Management