Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia:
 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom 
licencjata lub magistra)
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim - 3 lata.  
Etap 2   
Zebranie kompletu dokumentów:
 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.
 
Etap 3   
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną. 
 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Project Management (3 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 300 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

Liczba ratWysokość raty Całkowite czesne
122 000 zł22 000 zł
37700 zł23 100 zł
151600 zł24 000 zł
Promocje dla absolwentów WSB
Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia Executive MBA – Project Management w terminie od 1.04-30.09.2018, otrzymają zniżkę 1500 zł w czesnym oraz zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej.
 
WSB Wrocław Executive MBA - Project Management