Studia MBA to niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia eksperymentu à la kostka Rubika. W zajęciach biorą udział eksperci i menedżerowie z różnych branż: budownictwa, IT, HR, sprzedaży i innych. Każdy z nas spotyka się z podobnymi zagadnieniami, a jednak są one realizowane w różny sposób. To jest właśnie ten moment wielowymiarowości, jak w kostce Rubika, który pozwala na wymianę doświadczeń, wiedzy, innowacji. To także początek nawiązywania relacji i tworzenia wspólnej wizji biznesu.

Niewątpliwie WSB wypadło najlepiej wśród uczelni we Wrocławiu pod względem nie tylko proponowanego programu studiów, ale także logistyki i elementów związanych z procesem rekrutacyjnym. MBA Day organizowany wyłącznie przez WSB był jednym z takich elementów. To bardzo dobra okazja do udziału w zajęciach próbnych i poznania bliżej realizowanego programu studiów.

 
Paweł Wolniewicz
Dyrektor Zarządzający, Work Room sp. z o.o., słuchacz studiów EMBA - Project Management w WSB we Wrocławiu

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA – Project Management (3 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 300 zł
 • czesne (w poniższej tabeli).

Proponujemy dogodny ratalny system płatności:

Liczba ratWysokość raty Całkowite czesne
123 000 zł23 000 zł
38000 zł24 000 zł
151700 zł25 500 zł
 
Promocje
 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 26.03-15.09.2019
Kwota zniżki 1 500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
Kwota zniżki 1 000 zł 500 zł
 
 
 
 
Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminach:
 • 29 maja 2020 r.
 • 25-26 czerwca 2020 r.
 
Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia:
 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom 
licencjata lub magistra)
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim - 3 lata.  
Etap 2   
Zebranie kompletu dokumentów:
 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie stażu zawodowego
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.
 
Etap 3   
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA Project Management