MBA to naturalny krok w ścieżce kariery, którą obrałem. W przyszłości chcę łączyć naukę, przemysł i zarządzanie poprzez realizację różnych projektów-badawczo rozwojowych o potencjale wdrożeniowym. Jeżeli chodzi o FUMBA, zachęcił mnie amerykański system nauki, w szczególności jego elastyczność. Same studia to dużo pracy przynoszącej satysfakcję.

dr Mateusz Samoraj
słuchacz studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

Opłaty za studia FUMBA:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne płatne w dolarach - 950$ płatne w jednej lub dwóch ratach
 • czesne.
Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry39 500
w 2 ratach rocznych20 250
w 4 ratach semestralnych10 400
w 20 ratach miesięcznych2125

Wpłat należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
Termin zapisu na studia 25.03-16.09.2020
Kwota promocji 2 000 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
Termin zapisu na studia25.03-30.06.20201.07-31.08.2020
Kwota promocji2 000 zł1 000 zł

Powyższe promocje nie łączą się. 

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu MBA.

 

Zasady przyjęcia

Etap 1
Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia FU MBA

 • znajomość języka angielskiego
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (GPA na poziomie 2.75 lub wyższe)
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Podstawą przyjęcia na studia jest zaliczony egzamin językowy Accuplacer.
Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część (reading) to test jednokrotnego wyboru. Test składa się z około 20 pytań. Druga część egzaminu (writeplacer) to esej na wylosowany przez platformę temat, składający się od 300 do 600 słów. Na egzamin kandydat musi przeznaczyć ok. 1 - 2 godziny w zależności od potrzeb, ponieważ czas nie jest limitowany. Szersze informacje odnośnie egzaminu można otrzymać w Biurze Programu MBA.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów 

 • formularz aplikacyjny (prosimy wypełnić bez użycia polskich znaków); UWAGA: nie należy przesyłać dokumentacji bezpośrednio do Franklin University poprzez formularz, a dostarczyć wymaganą dokumentację do Biura Programu MBA
 • wypełniony online kwestionariusz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem w jęz. angielskim; UWAGA: jeżeli nie są to studia jednolite magisterskie, należy dostarczyć wcześniejsze dyplomy i suplementy: licencjackie lub inżynierskie; nie należy przesyłać dyplomów doktoranckich
 • życiorys (CV) w języku angielskim 
 • list motywacyjny w języku angielskim (zgodny ze wzorem
 • potwierdzenie 3-letniego stażu zawodowego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych
 • dokumenty wymagane przez Franklin University:
 1. uzupełniony Biographical Information Form
 2. uzupełniony registration waiver (dostępny na miejscu, w Biurze MBA)
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się na studia.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną na adres
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Biuro Programu MBA
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (przygotowanych za pomocą skanera lub aplikacji do skanowania) lub dokumentów podpisane w pdf (instrukcja podpisywania dokumentów) na adres: mba@wsb.wroclaw.pl.

Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA:

 • e-mail: mba@wsb.wroclaw.pl
 • tel.: 71 376 23 75, 71 376 23 92

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów menedżerskich
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok