MBA to naturalny krok w ścieżce kariery, którą obrałem. W przyszłości chcę łączyć naukę, przemysł i zarządzanie poprzez realizację różnych projektów-badawczo rozwojowych o potencjale wdrożeniowym. Jeżeli chodzi o FUMBA, zachęcił mnie amerykański system nauki, w szczególności jego elastyczność. Same studia to dużo pracy przynoszącej satysfakcję.

dr Mateusz Samoraj
uczestnik studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

Opłaty za studia FUMBA

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne płatne w dolarach - 950$ płatne w jednej lub dwóch ratach
 • czesne.
Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry39 500
w 2 ratach rocznych20 250
w 4 ratach semestralnych10 400
w 20 ratach miesięcznych2125

Wpłat należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

 

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • znajomość języka angielskiego
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Podstawą przyjęcia na studia jest zaliczony egzamin językowy Accuplacer.
Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część (reading) to test jednokrotnego wyboru. Test składa się z około 20 pytań. Druga część egzaminu (writeplacer) to esej na wylosowany przez platformę temat, składający się od 300 do 600 słów. Na egzamin kandydat musi przeznaczyć ok. 1 - 2 godziny w zależności od potrzeb, ponieważ czas nie jest limitowany. Szersze informacje odnośnie egzaminu można otrzymać w Biurze Programu MBA.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • formularz aplikacyjny (prosimy wypełnić bez użycia polskich znaków); UWAGA: nie należy przesyłać dokumentacji bezpośrednio do Franklin University poprzez formularz, a dostarczyć wymaganą dokumentację do Biura Programu MBA
 • wypełniony online kwestionariusz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem w jęz. angielskim; UWAGA: jeżeli nie są to studia jednolite magisterskie, należy dostarczyć wcześniejsze dyplomy i suplementy: licencjackie lub inżynierskie; nie należy przesyłać dyplomów doktoranckich
 • życiorys (CV) w języku angielskim 
 • list motywacyjny w języku angielskim (zgodny ze wzorem
 • potwierdzenie 3-letniego stażu zawodowego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych
 • dokumenty wymagane przez Franklin University:
 1. uzupełniony Biographical Information Form
 2. uzupełniony registration waiver (dostępny na miejscu, w Biurze MBA)
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się na studia.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do Biura Programu MBA:
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Biuro Programu MBA
  ul. Fabryczna 29-31
  53-609 Wrocław

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów menedżerskich
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok