Studia MBA są dla mnie naturalną konsekwencją rozwoju kariery, podsumowaniem i „wisienką na torcie” dotychczasowej edukacji. Mam trzy cele z nimi związane. Po pierwsze, zależy mi na rozwoju kompetencji miękkich – służą temu zajęcia z zakresu negocjacji, komunikacji czy też wystąpień publicznych. Po drugie, chcę poszerzyć wiedzę dzięki praktycznym ćwiczeniom z przedmiotów prawnych i ekonomiczny. I po trzecie, nawiązać nowe kontakty i wymieniać doświadczenia z pozostałymi uczestnikami studiów.

Anna Gładków
Prezes Zarządu, ALG TASSA sp. z o.o., słuchaczka studiów MBA w WSB we Wrocławiu

Opłaty za studia MBA wynoszą:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • czesne w dolarach - 550$.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry29 500
w 2 ratach rocznych15 250
w 4 ratach semestralnych7900
w 20 ratach miesięcznych1625

Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.20201.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.20202.07-16.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminach:
 • 29 maja 2020 r.
 • 25-26 czerwca 2020 r.

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony online kwestionariusz 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych
 • dowód uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok