Ostatnich kilka lat mojego życia zawodowego związane jest z uruchamianiem przedsięwzięć na rynkach azjatyckich i zwyczajnie odczuwałem coraz większą potrzebę dodatkowych kompetencji w obszarze całościowego zarządzania biznesem. Dlatego zdecydowałem się na studia MBA. Niezwykle cenne jest spotkanie praktyków biznesowych w roli prowadzących zajęcia, a z drugiej strony inni słuchacze to też praktycy z dużym bagażem doświadczeń. Taka kompilacja gwarantuje nieprzeciętne rezultaty. Wybór WSB był wypadkową opinii absolwentów, moich prywatnych dociekań oraz odpowiadającego moim potrzebom programowi studiów. Uważem, że dobrze wybrałem. Często mam niedosyt. Program jest bardzo intensywny i może dlatego mam poczucie, że 
szkoda, że nie możemy na niektóre zagadnienia poświęcić większej ilości godzin. Wykładowcy mają dużo cierpliwości i często korzystam z możliwości kontaktu po zjazdach. Jeszcze się nie zdażyło, aby któryś z nich odmówił konultacji czy pozaplanowego poświęcenia czasu. Wymiana doświadczeń, możliwość konfrontacji własnych przekonań z często zupełnie odmiennym punktem widzenia. To kapitalne, że w tak krótkim czasie można dokonać 
gigantycznego progresu w zakresie całego szeregu zagadnień ekonomicznych. 
Przemysław Wołczuk
CEO w firmie projektowej Hardy Design, doradca i audytor projektów inwestycyjnych na terenie Azji Południowo-Wschodniej, słuchacz studiów MBA w WSB we Wrocławiu

Opłaty za studia MBA wynoszą:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • czesne w dolarach - 550$.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry29 500
w 2 ratach rocznych15 250
w 4 ratach semestralnych7900
w 20 ratach miesięcznych1625

Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony online kwestionariusz 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych
 • dowód uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok