Studia polecili mi koledzy z pracy. Do wyboru przekonało mnie kilka aspektów, m.in. zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu i interaktywna forma zajęć. Uczestnicy to osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe, więc kontakt z nimi i możliwość wymiany doświadczeń również jest niezwykle istotnym atutem. Plusem jest też różnorodność grupy - osoby reprezentujące różne branże. Dzięki temu mogę nauczyć się czegoś nowego.

 

Justyna Sznober-Polańska
Słuchaczka programu MBA w WSB we Wrocławiu

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia MBA wynoszą:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • czesne w dolarach - 450$.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry28 500
w 2 ratach rocznych14 750
w 4 ratach semestralnych7625
w 20 ratach miesięcznych1575

Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-30.11.2018
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-19.09.2018
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

WSB Wrocław MBA