Kadra dydaktyczna studiów Franklin University MBA w WSB we Wrocławiu

 • The business world needs fresh ideas, global perspectives, as well as talented and qualified leaders, to lead the way into the future. In this innovative MBA program, which was designed in partnership with Franklin University, you will learn leadership in practice.

  Godfrey F. Mendes
  Ph.D. Vice President, Global Programs Franklin University

O jakości programu stanowi jego kadra dydaktyczna. Wśród wykładowców programu MBA są nauczyciele akademiccy Franklin University oraz specjaliści z bogatym dorobkiem praktycznym, ściśle związani ze światem biznesu.

Program MBA łączy doświadczenie biznesowe z wiedzą teoretyczną. Wykłady na FU MBA prowadzą:

 • profesorowie z USA i Europy
 • specjaliści związani z życiem gospodarczym
 • reprezentanci międzynarodowych firm.

Do kadry dydaktycznej należą:

 • dr Daniel Dayton - doktorat z organizacji i zarządzania obronił na Capella University, tytuł MBA zdobył w Keller Graduate School of Management Uniwersytetu DeVry. Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie na University of Maryland. Z Franklinem współpracuje od wiosny 2012 r.
 • Christine Seebon - wykwalifikowany moderator, facylitator i coach. Jej silne strony to motywowanie, opieka nad stażystami, moderowanie spotkań fokusowych, dobór zalecanej literatury, szkicowanie planów działania i wytyczanie zakresów odpowiedzialności. Biegła w tworzeniu biznesplanów, rozwiązywaniu problemów, planowaniu efektywności organizacyjnej i zarządzaniu projektami. Z uporem i konsekwencją przewodziła złożonym projektom i startupom, wprowadzała zmiany i restrukturyzacje. Mówi się o niej, że myśli dalekosiężnie i jest zorientowana na wyniki. Ma bogatą listę dokonań. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu wysoce skutecznych i innowacyjnych planów marketingowych, tworzeniu i wykonaniu budżetów, selekcji i zarządzaniu zespołem sprzedawców, kreowaniu tożsamości marki, pozycjonowaniu, przygotowywaniu materiałów wspierających sprzedaż i promocję oraz organizacji imprez promocyjnych i sponsorowanych. Odpowiadała za treści prasowe, public relations, kampanie sprzedażowe, witryny internetowe i badania satysfakcji klienta. Osiągała cele finansowe poprzez realizację zintegrowanych programów marketingowych.
 • Edward Lukco - tytuł licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw zdobył na University of Florida, studia MBA ukończył na Uniwersytecie Ohio, jest też dyplomowanym specjalistą w zakresie zarządzania ryzykiem i członkiem Instytutu na rzecz Niezależnego Biznesu. Od ponad 30 lat pracuje w branży ubezpieczeń i reasekuracji. W trakcie swej kariery zawodowej dostarczał lub budował infrastrukturę dla małych i dużych firm ubezpieczeniowych. Do jego obowiązków należało wypracowanie mechanizmów kontroli finansowej i sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym wdrażanie procedur sprawozdawczych i kontrolnych, przygotowanie sprawozdań finansowych dla inwestorów i prezentacji dla zarządu), obsługa aktualnych klientów, budowanie relacji z klientami i rynkami, zarządzanie personelem, budżetowanie, negocjacje, prowadzenie prezentacji, obsługa zadań bieżących, usprawnianie procesów, tworzenie programów szkoleniowych, wzmacnianie pracy zespołowej, tworzenie procedur i instrukcji biurowych, dokształcanie personelu, dostarczanie opisów stanowisk pracy oraz ustalanie norm, wedle których mierzone są wyniki tak pracowników jak i całego przedsiębiorstwa.
 • dr Garry McDaniel - jako profesor i menedżer kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Franklin University, Dr Garry McDaniel odpowiada za rozwój i obsadę kadrową kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach licencjackich i magisterskich oraz za dydaktykę w ramach studiów MBA. Jest wykładowcą na studiach pierwszego stopnia i studiach MBA. Stoi na czele programu kreowania liderów i planowania sukcesji kadrowej w firmie Advanced Micro Devices, będącej globalnym producentem półprzewodników. Jest autorem licznych artykułów, a także dwóch książek: „Współpraca zamiast konfliktu: proces mediacji pomiędzy grupami” i „Zarządzanie firmą: jak fachowi menedżerowie podporządkowują systemy zarządzania strategii firmy”. 
 • Raj Parikh - ukończył studia pierwszego stopnia z Zarządzania technologią na Uniwersytecie DeVry oraz studia MBA w Keller Graduate School of Management (ze specjalizacją w Zarządzaniu projektem). Jest również w trakcie przygotowania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Walden (specjalność: informatyka). Posiada liczne certyfikaty branżowe, np. Cisco, Microsoft, Novell, CompTIA i PMI (Project Management Institute). Jako wykładowca akademicki ma ponad 10 lat doświadczenia w nauczaniu metodami tradycyjnymi oraz e-learningowymi.W ciągu ostatnich 20 lat pracował w branży technologicznej prowadząc projekty i programy dla największych korporacji, takich jak Verizon, AT&T, Unisys, Cable & Wireless Fidelity National oraz Altegrity. W firmach tych zajmował stanowiska kierownicze związane z technologią, systemami, bezpieczeństwem, telekomunikacją, doradztwem, usługami w ramach wolnych zawodów, zarządzaniem projektami, inżynierią przedsprzedaży, projektowaniem i wprowadzaniem na rynek nowych produktów, fuzjami i przejęciami.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok