Opłaty 

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne - w tabeli poniżej
 • opłata końcowa: 450 euro.
Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie22 500
w 2 ratach rocznych12 000
w 3 ratach semestralnych8 500
w 15 ratach miesięcznych
1 800


Powyższe promocje nie łączą się.

Regulaminy promocji są dostępne w Biurze Programu MBA.

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów I stopnia.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia. Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. dwuletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto z dopiskiem MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Biuro Programu MBA
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

Rekrutacja z Kontem Kandydata

Krok 1            

Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.

Krok 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie.

Krok 3

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.

Krok 4

Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.

Krok 5

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok