Poznaj naszych wykładowców

 

dr Maciej Kawecki - dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2016–2017 doradca Ministra Cyfryzacji, od 2017 r. do 2019 r. zastępca dyrektora, a następnie dyrektor departamentu zarządzania danymi w tym samym resorcie. W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”. W 2017 r. zostało mu powierzone zadanie koordynowania krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w związku z planowanym rozpoczęciem obowiązywania RODO. Był współodpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego systemu ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską na temat unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. 

 

dr Urszula Wysocka - menedżer z 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, gdzie zarządzała lub uczestniczyła w projektach strategii rozwoju, tworzenia wartości dla klientów i zarządzania ryzykiem w bankach. Były to projekty, które doprowadziły do zbudowania wiodącej pozycji banków na rynku lokalnym, które wykreowały wartość na rynku, nowy sposób zarządzania sprzedażą, wysoką jakość usług lub strategii wdrożeniowych dla nowych rynków. Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Santander Bank Polska oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich, ICAN Institute (Harvard Business Review Polska). W KNF pracowała w Departamencie Inspekcji Bankowych, gdzie współpracowała z bankami w obszarze zarządzania ryzykiem. Obecnie prowadzi szkolenia z zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych, realizowała projekt z zarządzania ryzykiem dla CFO oraz prowadzi zajęcia z przedmiotu zarządzanie ryzykiem finansowym. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych (bankowość) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administratio. Jest wykładowcą na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz Gdańsku. Country Manager na Polskę w Efma, Ekspert Harvard Business Review Polska (Klub CFO), trener, mentor, autorka wielu publikacji. 

 

Agnieszka Nowakowska - wykładowca komunikacji, public relations i zintegrowanej komunikacji marketingowej. Praktyk, menedżer PR i komunikacji z 17-letnim doświadczeniem. Prowadziła projekty dla ponad 60 marek - z zakresu komunikacji korporacyjnej, CSR oraz public relations (m.in. CEMEX, Amplus, Sofort, Nutricia, New Holland, Górażdże, GOSH). Absolwentka Dziennikarstwa na WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek marketing nedialny i public relations) oraz studiów doktoranckich na WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

  

 

 

Ilona Stawczykwykładowca i trener, analityk transakcyjny, wykładowca MBA i studiów podyplomowych, praktyk organizacyjny. Współautorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej / MAAT, a także współorganizatorka cyklicznych spotkań MasterClass AT, w ramach których prowadzone są warsztaty z międzynarodowymi trenerami PTSTA i EATA / Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. 

Tomasz Gordon - certyfikowany trener biznesu, ekspert wielopoziomowego testu kompetencji zawodowych Master Person Analysis, executive coach, wykładowca akademicki, twórca studiów podyplomowych Akademia menedżera opartych m.in. na modelu coachingowego zarządzania. Od ponad 17 lat wspiera menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Autor „Nowej Psychologii Zarządzania”. 

dr Maria Gorczyńska - jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stabilności finansowej przedsiębiorstwa i parametrów jej oceny. Autorka wielu opracowań naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw opartych na empirycznej analizie badanych obszarów. Kompetencje zawodowe zdobywała, uczestnicząc w kadrach zarządzających podmiotów zarówno sfery publicznej, jak i prywatnej. Zgodnie z kompetencjami i umiejętnościami prowadzi zajęcia z zakresu aparatu narzędziowego wykorzystywanego przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Absolwentka kierunku finanse i bankowość na Wydziale Zarządzania (obecnie Kolegium Finansów) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka pracy doktorskiej poświęconej formom zabezpieczania ryzyka w działalności gospodarczej podmiotów.  

Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania. Wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w. Koncentruje się na obszarach takich jak: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej. Twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”. 

prof. Katarzyna Śledziewskaod 2016 r. Dyrektor Zarządzająca Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje od 2014 r. Tworzy otwarte, interdyscyplinarne środowisko naukowe inkubujące studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW wokół badań nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Prowadzi projekty międzynarodowe (projekty Horyzont 2020 czy COSME), ale też popularyzuje i komercjalizuje wiedzę współpracując z biznesem i administracją. Publikuje w pismach naukowych, ale też jest autorką książek o charakterze monografii naukowych, podręczników akademickich i raportów popularyzujących badania DELab UW. Obecnie członek Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W latach 2017-2018 była członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

Przemysław Białkowski - dziennikarz radiowy i telewizyjny, trener wystąpień publicznych, wykładowca. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dziennikarskie. Zaczynał w Polskim Radiu. Od 2009 roku pracuje w Telewizji Polsat, gdzie prowadzi "Wydarzenia" i inne programy informacyjne w Polsat News - od telewizji śniadaniowej po wieczorny prime time. Autor wywiadów z politykami, ekspertami i ludźmi biznesu. Najważniejsze wydarzenia w Polsce relacjonował z powietrza (pokład Newscoptera) i spod ziemi (reportaże z kopalni). Od kilku lat prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych i medialnych. Jest gospodarzem między innymi konferencji, paneli dyskusyjnych czy spotkań autorskich. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie i współautor programu studiów na kierunku public speaker. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok