Choć studiowałam administrację, od początku mojej kariery zawodowej interesowały mnie kwestie związane z zarządzaniem. Z czasem zauważyłam, że moja wiedza nie jest kompletna, i zaczęłam szukać kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie wzmacniałoby moje kompetencje menedżerskie. Po psychologii zarządzania wiedziałam, że kolejnym krokiem muszą być prestiżowe studia MBA. Absolwentów MBA postrzegam jako fachowców i sama właśnie do tego dążę. Stanowisko menedżerskie wymaga przecież ciągłego doskonalenia, rozwijania kompetencji, poznawania nowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Program studiów MBA jest bardzo szeroki, obejmuje wiele ważnych dla pracy menedżera aspektów, dlatego był to dla mnie oczywisty wybór. Liczę, że wiedza zdobyta w czasie studiów, pomoże mi lepiej zarządzać firmą i zespołem. Z WSB jestem związana od wielu lat. Zaraz po napisaniu pracy magisterskiej, zdecydowałam się na pierwsze studia podyplomowe. Pokazały mi one, że można łączyć teorię z praktyką, a small talki prowadzone w czasie przerw pozwalają wymienić się spostrzeżeniami z innymi słuchaczami. Studia MBA są moim trzecim kierunkiem uzupełniającym wiedzę i wykształcenie. Mam zaufanie do WSB w zakresie doboru wykładowców, którzy są specjalistami, ale co ważniejsze – posiadają wiedzę praktyczną, która w najlepszy sposób trafia do nas, studentów. Najważniejszą rolę na studiach MBA odgrywają dobór zagadnień, różnorodność tematów, pokazanie szerokiego spektrum zarządzania, od narządzi kierowania zespołem, poprzez zagadnienia ekonomiczne i prawne, aż po marketing i komunikację. Niemniej istotna jest strona praktyczna i wymiana zarówno doświadczeń z wykładowcami i prowadzącymi, jak i spostrzeżeń z różnych branż, które reprezentują pozostali uczestnicy.  

Monika Bartlińska
uczestniczka studiów MBA w WSB w Toruniu

 

Warunkiem przyjęcia na studia MBA Management 4.0 jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich o dowolnym kierunku, a także min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. 

 

Opłaty za studia MBA Management 4.0 wynoszą:

 

  • opłata wpisowa – 500 zł
  • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
  • czesne (wg tabeli poniżej).

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

liczba ratwysokość raty (zł)czesne całkowite (zł)
114 00014 000
27 51315 026
101 57815 780
121 31515 780

 W ramach czesnego oferujemy do wykorzystania voucher na dowolny z egzaminów z serii Microsoft Fundamentals, w szczególności: Microsoft Azure Fundamentals, Microsoft Azure AI Fundamentals lub Microsoft Power Platform Fundamentals. Uczestnicy otrzymują w ramach studiów autoryzowane materiały szkoleniowe, które pozwalają na przygotowanie do podanych egzaminów.


 

Promocje i zniżki 

Studia MBA Management 4.0 nawet 2000 zł taniej  

Absolwenci studiów w WSB lub DSW zapisujący się do programu MBA Management 4.0 w terminie od 29 marca do 30 czerwca 2022r. mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 2000 zł: 

  • 500 zł – zwolnienie z opłaty wpisowej 
  • 1500 zł – zniżka w czesnym. 

Pozostali kandydaci zapisujący się do programu w terminie od 29 marca do 30 września 2022r. mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.

Absolwentom studiów w WSB lub DSW zapisującym się od 1 lipca do 30 września przysługuje zniżka w wysokości 1500 zł.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok