Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że studia będą aż tak angażujące. Często przed zajęciami trzeba zapoznać się z dużą ilością materiałów, a później napisać prace zaliczeniowe. Przy pełnoetatowej pracy zawodowej i byciu rodzicem to naprawdę spore wyzwanie. To studia dla bardzo zmotywowanych! Szczególnie cenię sobie pracę w grupach podczas zjazdów, co zapewnia okazję do przedyskutowania omawianych zagadnień z menedżerami z innych firm, korzystania z ich doświadczeń i poszerzania własnych horyzontów. Osoby, które uczą się razem ze mną, mają zróżnicowane doświadczenie – zarówno jeśli chodzi o branże, w których pracują, lata pracy, jak i role, jakie pełnili w swojej karierze. Mają też różnej wielkości zespoły, ale – co ciekawe – wiele problemów bez względu na rozmiar czy charakter prowadzonej działalności jest podobnych. Tylko patrzymy na nie często przez różne okulary.

Małgorzata Błoch
Head of Delivery, BAE Systems Applied Intelligence, słuchaczka studiów Executive MBA w WSB w Poznaniu

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (zobacz niżej)
 • opłata końcowa – 750 euro
 • opłata seminaryjna (w przypadku uczestnictwa w Aalto Executive Summit) - ustalana na bieżąco przez organizatora spotkania

Elastyczny system płatności:

Liczba rat
Wysokość ratyCałkowite czesne
1 rata 37 000 zł 37 000 zł

2 raty roczne
 19 500 zł 39 000 zł
4 raty semestralne 10 250 zł 41 000 zł
20 rat zjazdowych 2150 zł 43 000 zł

Promocje 

 • Bon na studia podyplomowe

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia Executive MBA do 1 lipca 2021 r., otrzymają zniżkę na wybrane roczne studia podyplomowe w postaci bonu imiennego do wykorzystania w ciągu dwóch lat od zakończenia studiów. Wysokość zniżki w czesnym wynosi 100%.

 • Zniżka na studia Executive MBA dla absolwentów 

 

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu Executive MBA. 

Zasady rekrutacji

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia Executive MBA:

 • ukończone studia wyższe II stopnia (dyplom magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • pełne CV w języku angielskim
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)
 • ewentualnie kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, FCE zdany po 2016 r., CAE, CPE, LCCI 3rd level, BEC Higher)
 • dowód przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: Executive MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 7 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście, pocztą tradycyjna lub kurierem do Biura Programu MBA na adres:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
  Biuro Programu Executive MBA
  ul. Powstańcó Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań.

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdany egzamin językowy. Kandydat wybiera zgodnie z preferencjami pisemną lub ustną formę egzaminu. 

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

 • wzór odstąpienia od umowy. 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

WSB Poznań Executive MBA