MBA to dla mnie kolejna okazja do poznania nietuzinkowych, mądrych i wykształconych ludzi. Ile lat musiałoby upłynąć i ile szczęścia musiałbym mieć, aby spotkać tyle osobowości? Już po pierwszych kilku zjazdach widzę, jak potężną wiedzę i jak różnorodne podejście do życia mają ludzie z mojej grupy. Mam nadzieję na wiele korzyści i w trakcie studiów, i po ich ukończeniu. Liczę na poszerzenie wiedzy, konfrontację doświadczeń i rozwiązań, poznanie wielu ekspertów, z którymi mogę wymieniać opinie i poglądy.

Marek Czerwik
słuchacz studiów MBA w WSB w Poznaniu

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 EUR.

WSB w Poznaniu proponuje dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa27 850 zł27 850 zł
2 raty roczne14 675 zł29 350 zł
4 raty semestralne7713 zł30 850 zł
20 rat zjazdowych1618 zł32 350 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.20201.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.20191.07-30.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulaminy promocji są dostępne w Biurze Programu MBA.

Etap 1

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów I stopnia.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA.

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty:

 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
  Biuro Programu MBA
  ul. Ratajczaka 5/7, pokój 213
  61-874 Poznań

Etap 3

Umówienie się telefonicznie lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną w Biurze Programu MBA:
tel. 61 655 32 07, 61 655 33 57
e-mail: mba@wsb.poznan.pl 

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje  menedżerskie i motywację kandydata do podjęcia studiów MBA.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok