Wybrałam studia MBA, ponieważ na stanowiskach kierowniczych, zarządczych, liderskich niezbędna jest wiedza specjalistyczna, kreatywne podejście do biznesu oraz mało szablonowe rozwiązania. Wierzę, że podczas studiów nauczę się kompleksowego spojrzenia na organizację oraz będę miała możliwość aktywnego uczestnictwa w studiach przypadku. Uważam, że Wyższa Szkoła Bankowa wychodzi naprzeciw nowoczesnemu i komfortowemu studiowaniu. Dobór modułów oraz doświadczeni dydaktycy, forma komunikacji, szacunek do czasu poświęconego przez słuchacza, a także wszelkie organizacyjne kwestie są dopracowane do perfekcji.

Daria Jakimczuk
słuchaczka programu MBA w WSB w Poznaniu

Słuchacze programu MBA reprezentują różne branże i posiadają zróżnicowane doświadczenie.
Różne spojrzenie na omawiane w trakcie zajęć zagadnienia dają nową jakość. Nasi słuchacze podkreślają, że ta wymiana doświadczeń jest nieocenionym atutem studiów MBA. 

Nasi słuchacze to m.in.:

  • pracownicy wyższej kadry menedżerskiej (prezesi, dyrektorzy)
  • pracownicy niższej kadry menedżerskiej (kierownicy, liderzy zespołów, główni specjaliści)
  • specjaliści
  • przedsiębiorcy.

Firmy, w których pracują nasi słuchacze to m.in.: INEA SA, Revico SA, PKO Bank Polski SA,  Dbam o Zdrowie SA, Telekomunikacja Wielkopolska sp. z o.o.,  Levi Strauss Poland sp. z o.o., Poczta Polska SA, Energa Obrót SA.