Ludzie, z którymi mam przyjemność uczęszczać na zajęcia, okazali się bardzo ciekawymi postaciami, o różnych osobowościach, potencjale i doświadczeniu zawodowym. Pierwsze wspólne zajęcia, a w szczególności drugi zjazd, na którym poruszaliśmy tematy związane z metodyką Insights Discovery pokazały, że mimo różnic, świetnie się uzupełniamy. Jestem przekonana, że studia upłyną nam nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale także poznawaniu siebie, nawiązywaniu relacji, które być może w przyszłości zaowocują przyjaźniami lub współpracą. 

Ewa Czajkowska-Wojciechowska
Kierownik Działu Syntezy Organicznej, Adamed sp. z o.o.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

Awans naszego programu w ratingu SEM Forum 2016 o 2 klasy. Mamy klasę standardową!

Program Master of Business Administration w WSB w Poznaniu to studia, w trakcie których słuchacze rozwijają umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także kształtują postawę lidera dzięki specjalnemu modułowi rozwoju osobistego.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Funkcjonowanie programu MBA w WSB opiera się na 3 filarach.

Partnerski:

 • optymalne terminy i czas zjazdów: średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych dziennie
 • program współtworzony z amerykańskim partnerem
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych, mailowa lista dyskusyjna
 • komfortowe warunki odbywania zajęć, pomoc w znalezieniu noclegu na czas zjazdu

Praktyczny:

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą możesz od razu wykorzystać
 • modułowy system nauczania
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 godziny na dobę oraz dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki Extranetowi i platformie Moodle

Profesjonalny:

 • gwarancja jakości Franklin University na dyplomie
 • moduł rozwoju osobistego – niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniający typy osobowości i preferencje poszczególnych uczestników
 • "Klasa standardowa" w ratingu Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum 2016
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących
 • dodatkowe materiały dydaktyczne w formie publikacji książkowych
 • uczelnia jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 24-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

WSB w Poznaniu powstała jako pierwsza z dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. Od 1998 r. ma swój Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, a od 2008 r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

W szerokiej ofercie WSB w Poznaniu znajdują się:

 • studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe
 • studia Executive Master of Business Administration
 • studia Master of Business Administration
 • kursy językowe
 • kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Uniwersytet Każdego Wieku.

Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia uczelni wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Dużą część wykładowców, na wszystkich poziomach kształcenia, stanowią praktycy z bogatym doświadczeniem. Szkoła co roku gości przedstawicieli m.in. Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Centre Club czy Konfederacji Pracodawców Polskich.

WSB Poznań MBA