Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Poznaniu

Moje zajęcia to zarządzanie projektami w możliwie najbardziej praktycznym wymiarze. Warsztaty uczą nie tylko, jak to robić, ale pokazują też, po co i dlaczego warto stosować wybrane metody, techniki i narzędzia podczas zarządzania projektami. Trening obejmuje swoim zakresem tematy zarówno podstawowe, jak i zaawansowane, związane z harmonogramowaniem, zarządzaniem zasobami, komunikacją, modelowaniem i nadzorem. Dzięki temu uczestnicy zyskują kompetencje pozwalające im efektywniej zarządzać projektami, realizować je terminowo, a także podnosić ich jakość.
Tomasz Wrzesiewski
wykładowca programu MBA w WSB w Poznaniu

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia w ramach studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu prowadzą m.in:

prof. nadzw. dr hab. Jacek Patyk – radca prawny, ceniony ekspert w zakresie podatków; ma wieloletnie doświadczenie, również dzięki wieloletniej pracy w organach podatkowych; obecnie prowadzi własną kancelarię radcy prawnego; były członek Krajowej Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor wielu publikacji i książek; na studiach MBA prowadzi zajęcia z prawa podatkowego

 

dr Grzegorz Dzwonnik – konsultant, menedżer, wykładowca akademicki, specjalizujący się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw; od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami; uczestnicy spotykają się z nim na zajęciach z analizy strategicznej przedsiębiorstwa oraz zarządzania projektami

 

 

 

 

dr Zofia Wierzbińska - doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident; ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw księgowych i podatkowych spółek; zdobyła certyfikat księgowy Ministra Finansów; na studiach MBA realizuje z uczestnikami moduł dotyczący rachunkowości finansowej

Dobrochna Ciosek – ekspert w dziedzinie doradztwa biznesowego, zarządzania portfelami i projektami oraz rozwoju potencjału organizacji i efektywności przedsięwzięć; członek indywidualny International Project Management Association Polska, dyplomowany project manager; w trakcie dwudziestoletniej kariery zawodowej tworzyła i wdrażała projekty innowacyjne oraz nimi zarządzała; jej domeną jest rozwój potencjału organizacji, diagnoza i doskonalenie kompetencji zespołów projektowych oraz tworzenie środowiska skutecznego zarządzania projektami; prowadzi zajęcia w ramach modułu analiza strategiczna

 

 

Magdalena Giec – członek zarządu ICF Polska, wykładowca i trener coachingu; specjalizuje się w sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności, budowaniu zespołów i przywództwie; jej klientami są trenerzy, negocjatorzy, urzędnicy państwowi i kadra menedżerska

 

 

 

 

Krzysztof Kotapski – właściciel Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej; absolwent Instytutu Blancharda (Coaching Przywódczy), Instytutu Voss+Partner (Master of Science In Executive Leadership i Akademia Trenerów), Akademii Zarządzania Projektami Porsche Institute; od 21 lat na rynku szkoleniowo-doradczym, do tej pory pracował dla ponad 1500 firm; jako jedyny w Polsce realizuje projekty z zakresu Standaryzacji Kompetencji Menedżerskich według międzynarodowych standardów; z uczestnikami spotyka się w czasie zajęć z budowania efektywnych zespołów

Sylwia Michalska – trener i wykładowca; członek Instytutu Zarządzania oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami; psycholog, coach, trener i doradca personalny; od 12 lat realizuje projekty rozwojowe dla liderów, menedżerów, trenerów, prowadzi autorskie warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności przywódczych, wywierania wpływu, motywowania oraz rozwoju osobistego

 
 
Dariusz Rajca – doradca, trener, mediator z ponad 20-letnim doświadczeniem; poprowadził ponad 1200 szkoleń; realizuje programy doradczo-szkoleniowe, głównie w formie warsztatów, wykładów; specjalizuje się w tematach związanych z psychologią komunikacji, budowaniem skutecznych zespołów zadaniowych i zarządzaniem nimi, kulturą firm i szeroko pojętą strategią zarządzania; jeden z kilku certyfikowanych w Polsce 
konsultantów metody oceny Motywacyjnej Analizy Potencjału Zawodowego – MAPP, wykorzystywanej do rekrutacji wysokiego szczebla kadry menedżerskiej; prowadzi zajęcia z przywództwa i zarządzania w firmie

 

 

 

Andrzej Szastok - trener biznesu, współzałożyciel Instytutu Negocjacji; obecnie dyrektor ds. projektów szkoleniowych i trener w Komilton Trening i Rozwój; prowadzi dwa moduły: negocjacje w biznesie i etykę biznesu

 

Tomasz Wrzesiewski - menedżer, konsultant i trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań biznesowych dla klienta w obszarze zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i zarządzania sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Specjalizuje się również w prowadzeniu warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów,  zarządzania projektem, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Propagator zarządzania zgodnie z założeniami podejścia AGILE, CCPM, Business Process Development oraz Load Factor Scheduling.

Posłuchaj podcastu z Tomaszem Wrzesiewskim: Metody zarządzania projektami - jak wybrać właściwą ścieżkę?

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok