Uznałem, że na dodatkową naukę nigdy nie jest za późno i warto zobaczyć jak biznes robią inni. Wybrałem studia MBA ze względu na spotkanie z ciekawymi ludźmi (wykładowcami i studentami), wymianę doświadczeń i odkrycie wielu nowych pomysłów, które będę mógł zastosować również w swojej pracy. Liczę na poznanie nowych pomysłów na działanie w biznesie, szukam inspiracji do innowacyjnych działań.

 

Przemysław Nijakowski
Słuchacz programu MBA w WSB w Opolu

Istnieje możliwość dofinasowania studiów z projektu "Pożyczki na kształcenie" i w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  

Opłaty za studia MBA wynoszą:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • czesne w dolarach - 550$.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry29 500
w 2 ratach rocznych15 250
w 4 ratach semestralnych7900
w 20 ratach miesięcznych1625

 


Promocje i dodatkowe korzyści
:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej

 

 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia26.03-1.07.20192.07-15.09.2019
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Istnieje możliwość dofinasowania studiów z projektu "Pożyczki na kształcenie" i w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz projektu Akademia Menadżera realizowanego przez OCRG. 

Zasady przyjęcia
Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony online kwestionariusz 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych
 • dowód uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok