Uznałem, że na dodatkową naukę nigdy nie jest za późno i warto zobaczyć jak biznes robią inni. Wybrałem studia MBA ze względu na spotkanie z ciekawymi ludźmi (wykładowcami i studentami), wymianę doświadczeń i odkrycie wielu nowych pomysłów, które będę mógł zastosować również w swojej pracy. Liczę na poznanie nowych pomysłów na działanie w biznesie, szukam inspiracji do innowacyjnych działań.

 

Przemysław Nijakowski
Słuchacz programu MBA w WSB w Opolu

Istnieje możliwość dofinasowania studiów z projektu "Pożyczki na kształcenie" i w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji.

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto: 23 1020 5226 0000 6202 0569 2399.

Etap 3Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Istnieje możliwość dofinasowania studiów z projektu "Pożyczki na kształcenie" i w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  
Opłaty za studia MBA wynoszą:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne (tabela niżej)
 • czesne w wysokości 450$.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry28 500
w 2 ratach rocznych14 750
w 4 ratach semestralnych7625
w 20 ratach miesięcznych1575

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-30.11.2018
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia27.03-30.06.20181.07-19.09.2018
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu MBA.

WSB Opole MBA